ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

導管

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -導管-, *導管*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导管[dǎo guǎn, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] vascular (made up of vessels), #11,070 [Add to Longdo]
导管组织[dǎo guǎn zǔ zhī, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] vascular tissue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
導管[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n,adj-no) conduit; duct (anatomy) [Add to Longdo]
導管課税[どうかんかぜい, doukankazei] (n) conduit taxation [Add to Longdo]
導管実体[どうかんじったい, doukanjittai] (n) pass-through entity (legal term); look-through entity; (fiscally) transparent entity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Karev, get that orogastric tube in.[CN] Karev 拿胃導管進來 Tainted Obligation (2009)
The top on the catheter came loose, that's all.[CN] 上面的導管流出來的 沒什麼 The top on the catheter came loose, that's all. The Bucket List (2007)
You know, ahem, Carter, uh, I've been thinking what with the catheter and everything maybe we should put this on hold for a while.[CN] 嗯 卡特 其實我一直在想 You know, ahem, carter, uh, I've been thinking 剛才導管的事 還有其他的事 what with the catheter and everything 也許我們應該把旅行暫停一陣子 maybe we should put this on hold for a while. The Bucket List (2007)
It took him four tries to throw in a central line.[CN] 他試了4次才插入中心靜脈導管 Good Mourning (2009)
How's that catheter?[CN] 導管怎麼樣 How's that catheter? The Bucket List (2007)
And I got this probe in my dick and I notice how he slides it in deeper and deeper and I cry like mad[CN] 我能感覺那根導管插在雞巴裏面 感覺到它一點一點往裏面探進去 我叫得慘烈至極 Gigantic (1999)
It's using those trapped between this world and the next as conduits.[JA] あの世とこの世界に 導管として罠を 仕掛けようとしてる Birth (2011)
Tresckow may have left you in charge of the operation, but in this world I still outrank you.[CN] 崔斯考夫也許讓你領導管制室 不過在軍中我還是比你高階 Valkyrie (2008)
But if you can smell the rose, touch its thorns, even see the veins pull the water up to the flower, then we would say the rose is real.[CN] 如果既聞得到花香 又摸得到花刺 甚至能看到導管正往上運送水分 就能判斷這是真玫瑰 First Law (2009)
Back to the maintenance pipe.[JA] 修理導管へ戻ろう Rookies (2008)
Loose, one EMC electrical conduit on decks 15 and 16.[JA] デッキ15および16のEMC電気導管が露出 ? 適当 Episode #1.1 (2003)
He came through The triple bypass[CN] 他身上插著三根導管 Impossible (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top