ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

失当

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -失当-, *失当*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, / ] inappropriate; improper, #49,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel it and admit it.[CN] 我也感觉到了 我承认是有些失当 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
On the charge of conduct unbecoming an officer, the court finds the defendant not guilty.[CN] 就行为失当... 本庭判被告无罪 Rules of Engagement (2000)
Conduct unbecoming an officer.[CN] 行为失当 Rules of Engagement (2000)
The cure forjuvenile delinquency is... an education in the dangers and consequences... of breaking the time-tested rules... laid down for the regulation of human conduct.[CN] 防止年轻人行为失当的方法是 教育他们危险和后果 不能违反长久以来的规则 Kinsey (2004)
This affair has been deplorably handled.[CN] 这件事情处理得很失当 The Adventures of Sherlock Holmes (1984)
The improper and unlawful execution of an act that is in itself proper and lawful.[CN] 就是失当并非法执行了 一个 自身具适当性和合法性的行动 Episode #2.10 (1990)
Your conclusions were all wrong.[CN] 你的结论错了 哈尔西战术失当 Your conclusions were all wrong, Ryan. The Hunt for Red October (1990)
That's just grossly inappropriate.[CN] 你的用词严重失当 Hot Fuzz (2007)
And nought so good but strained from that fair use, revolts from true birth, stumbling on abuse.[CN] 而最纯美的良谷嘉禾 失当使用也能残害身心 Romeo + Juliet (1996)
Misfeasance?[CN] 行为失当吗? Episode #2.10 (1990)
Internal Aftairs is responsible tor investigating... incidents or allegations ot misconduct... involving sworn officers and civilian employees of the District of Columbia.[CN] 政风小组的工作 是调查哥伦比亚区警局内 警员及职员的 行为失当或犯罪事实 Random Hearts (1999)
You're facing a general court-martial... and charged with violation ofat least three articles... everything from "breach of peace" to "conduct unbecoming".[CN] 你要上军事法庭 你被控起码三条罪 破坏和平、行为失当 Rules of Engagement (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top