ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

嘲笑

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嘲笑-, *嘲笑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His classmates' jeers reduced him to tears.級友の嘲笑が彼に涙させた。
It is not good to ridicule him in public.公衆の面前で彼を嘲笑するのはよくない。
I can't stand being laughed at in front of others.私は他人の前で嘲笑されるのに耐えられない。
People used to laugh at him behind his back.人々は陰で彼を嘲笑したものだった。
People laughed at him.人々は彼を嘲笑った。
He exposed himself to the ridicule of his classmates.彼は級友の嘲笑を浴びた。
It's the way that she laughs at herself that endears her to me.彼女が自分で自分を嘲笑うのがわたしには魅力的だ。
"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.「ちがうちがう僕らは求めてる笑顔はあんなじゃない」 それは『嗤い』もしくは『嘲笑』。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She used to sit and rock with laughter at the lot of you.[CN] 她过去常常坐在她的床上嘲笑 Rebecca (1940)
My question was derided[JA] 私の質問は嘲笑されました Das Rheingold (1980)
For some people, it's all right to laugh at il Duce.[CN] 对一些人来说 嘲笑领袖没什么大不了的 Sahara (1943)
I know I shouldn't laugh at you.[JA] 笑っちゃいけないってわかってた 我知道我不該嘲笑 Cape No. 7 (2008)
You laugh and say they don't. Which one's the liar?[CN] 你嘲笑说没这回事,谁在撒谎? The Grapes of Wrath (1940)
Pity we couldn't have fought the war out in a poker game.[CN] 别嘲笑我这乡下姑娘了 Gone with the Wind (1939)
- Do you mock me?[JA] - 俺を嘲笑するのか? Das Rheingold (1980)
Joe stated his case logically and passionately... but his perceived effeminate voice only drew big gales of stupid laughter.[JA] ジョーは論理的に 情熱を持って釈明した・・・ しかし、彼の喋りは馬鹿にされ 反感と嘲笑を招くだけとなった Idiocracy (2006)
Now, look here. You can tell me to go to the devil, but you can't laugh at me.[CN] 现在,看着这,你可以让我下地狱 但你决不能嘲笑 The Mummy (1932)
Criminals mock society's laws.[JA] 犯罪者は法を嘲笑っている Batman Begins (2005)
Derided by men deprived of power we gods would perish if my rights were not avenged by the valiant maid[JA] 人間たちから嘲笑され 権力を失って 私たち 神々は滅びるでしょう Die Walküre (1990)
I handed them a laugh.[CN] 是我让他成为大家嘲笑的对象 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top