ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

凝聚

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凝聚-, *凝聚*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] condense; aggregation; coagulate; coacervation, #8,701 [Add to Longdo]
凝聚[níng jù lì, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄌㄧˋ, ] cohesion; cohesiveness; cohesive, #12,711 [Add to Longdo]
凝聚[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, / ] condensed matter (phys.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean the dishes contain a culture of several thousand years old[CN] 我是說這菜裡 凝聚著我們幾千年的文明 Samsara (1988)
There's still its aura in the air[CN] 妖已经收了,灵气还凝聚不散 Green Snake (1993)
Look, two snakes outside the door and the sun can't get in there's fog around so it's the place for him it's a suitable place, I say[CN] 看看,门前双蛇盘踞 面对双柱擎天 阳光难入 雾气聚集难散 阴气凝聚成摊 Qu mo jing cha (1990)
I mean, at a molecular level. They can plasticise it, pulverise it, do whatever they wanna do with it.[CN] 所以水被他们变形与凝聚 随心所欲 The Abyss (1989)
What a well-behaved production team.[CN] 你们这支摄影组还很有凝聚力么 8½ (1963)
You only needed five votes under your seven votes.[CN] 你掌握的7票之中只要凝聚5票... The Great White Tower (1966)
Alright, I'll get everyone on the medical team to back you up, Asst. Prof. Zaizen.[CN] 好,我会即刻进行凝聚 所有的医务人员意识 下任教授除了财前助教之外 绝无第二人选 The Great White Tower (1966)
I was trying to get seven votes, but got sabotaged.[CN] 我本来打算凝聚到7票 但遭到对方猛烈的破坏 The Great White Tower (1966)
In your eyes[CN] 凝聚在你眼里 The Naked Kiss (1964)
The international is founded on the blood of workers and peasants, people swallow gunpowder for it, and become very spiteful.[CN] 共产主义凝聚着工农大众的鲜血 人们为她吃了不少子弹 The Commissar (1967)
We were brought together by a grand experience.[CN] 一个不凡的际遇,凝聚了我们 Alive (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top