ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你胡说

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你胡说-, *你胡说*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's a lie. - Is it?[CN] ―你胡说 ―是吗? Where the Sidewalk Ends (1950)
You sound like a kid. Nonsense.[CN] 你胡说八道地像个孩子 Champion (1949)
Haven't I always let you do anything you ever wanted to do?[CN] 你胡说些什么啊, 我不是一直都让你做你想做的事情吗? Sorry, Wrong Number (1948)
You liar![CN] 你胡说 Long Day's Journey Into Night (1962)
You know damn well your stinginess was to blame.[CN] 你都该死的清楚 知道是因为你的小气 你胡说! Long Day's Journey Into Night (1962)
You're calling me a purse snatcher?[CN] 你胡说什么 竟然敢说我是扒手? Zatoichi's Pilgrimage (1966)
I think it's nonsense[CN] 我觉得你胡说八道 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
- Nothing. What are you talking about?[CN] -没有 , 你胡说什么 ? The Cincinnati Kid (1965)
- You're rotten.[CN] 你胡说 Notorious (1946)
What are you saying?[CN] 你胡说什么啊? The Decameron (1971)
Paul?[CN] 你胡说 我打呼吗 保罗 A Hard Day's Night (1964)
Are you out of your mind?[CN] 你胡说什么? The Jungle Book (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top