ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

你可憐的父王在病榻之上奄奄一息,他一直都在找你

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -你可憐的父王在病榻之上奄奄一息,他一直都在找你-, *你可憐的父王在病榻之上奄奄一息,他一直都在找你*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your poor father is on his death bed. He keeps asking for you.[CN] 你可憐的父王在病榻之上奄奄一息,他一直都在找你 The Singing Ringing Tree (1957)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()可憐 (kě lián) (de)父王 () (zài)病榻 ()之上 (zhī shàng)奄奄一息 (yān yān yī xī) ()一直 (yī zhí) (dōu) (zài) (zhǎo) ()

 


  

 
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
可憐
 • (かれん) (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely [EDICT]
 • (kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ) pitiful; pathetic [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT]
奄奄一息
 • (yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ) dying; at one's last gasp [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
一直
 • (いっちょく) (n) lining out to first base [EDICT]
 • (yī zhí, ㄧ ㄓˊ) straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [CE-DICT]
 • (と) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (みやこ) (n) capital; metropolis; (P) [EDICT]
 • (dōu, ㄉㄡ) all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already [CE-DICT]
 • (dū, ㄉㄨ) capital city; metropolis; surname Du [CE-DICT]
 • (zhǎo, ㄓㄠˇ) to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top