ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スタック

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スタック-, *スタック*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スタック[, sutakku] (n) (1) stack; (2) {comp} pushdown list; pushdown stack; (n,vs) (3) stuck [Add to Longdo]
スタックウェア[, sutakkuuea] (n) {comp} stackware [Add to Longdo]
スタックオブジェクト[, sutakkuobujiekuto] (n) stack-object [Add to Longdo]
スタックセグメント[, sutakkusegumento] (n) {comp} stack segment [Add to Longdo]
スタックトレース[, sutakkutore-su] (n) {comp} stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[, sutakkuhabu] (n) {comp} stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックパーマ[, sutakkupa-ma] (n) (abbr) stacking permanent wave [Add to Longdo]
スタックヒール[, sutakkuhi-ru] (n) stacked heel [Add to Longdo]
スタックポインタ[, sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stack, it's probably just some locals fooling around.[JA] スタック たぶん歩き回ってる地元の奴らだろ Behind Enemy Lines (2001)
Stack![JA] スタック Behind Enemy Lines (2001)
Stackhouse family ain't nothing but trash.[JA] スタックハウス家は クズばかりだ Strange Love (2008)
Minus one. Stackhouse. They shot him.[JA] 一人減った スタックハウスだ 奴らは彼を撃ち殺しやがった Behind Enemy Lines (2001)
Well, well, well, looky here. Stackhouse.[JA] よう よう ちょっといいか スタックハウス Behind Enemy Lines (2001)
Look at that, Stackhouse! Look![JA] あれだ スタックハウス 見ろ! Behind Enemy Lines (2001)
Sir, I shouldn't have left Stackhouse.[JA] 司令官 私はスタックハウスを1人にするべきでなかった Behind Enemy Lines (2001)
Burnett and Stackhouse.[JA] バーネットとスタックハウスだ Behind Enemy Lines (2001)
Stackhouse![JA] スタックハウス! Behind Enemy Lines (2001)
I'm Sookie Stackhouse and I'm a waitress.[JA] スーキー・スタックハウスよ 仕事はウェイトレス Strange Love (2008)
This is why they killed Stackhouse.[JA] これの為にスタックハウスは殺されたんだ Behind Enemy Lines (2001)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top