ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดัดหลัง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดัดหลัง-, *ดัดหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดหลัง[V] teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ดัดหลัง[V] black mail, Syn. หักหลัง, Thai definition: ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Till my dad set me straight, that is.จนพ่อของชั้นดัดหลังชั้นให้ตรง Trick 'r Treat (2007)
You want to get rachel back For the grade she gave you?เธอต้องการที่จะดัดหลังราเชลคืน Carrnal Knowledge (2009)
- l don't know. - lt's a double-cross.ฉันไม่รู้ /แผนดัดหลังไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- I made you look bad, right?- ไม่เห็นหล่ะสิ ว่าจะโดนดัดหลังอะ? Push (2009)
Yeah. How are we gonna get back at him?ใช่ เราจะดัดหลังเขายังไงดี? Chuck Versus First Class (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top