ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*traurig*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: traurig, -traurig-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's sad.Wie traurig! Port of Shadows (1938)
I feel sad.Ich bin traurig. Alye parusa (1961)
Sad.Traurig. Fascination (1994)
Sad.Traurig. Caesarion (2005)
-So sad.- Traurig. Julie & Julia (2009)
-Sad.- Traurig. Shifting Equilibrium (2009)
Sad.Traurig. Papadopoulos & Sons (2012)
So sad.So traurig. The Huntsman: Winter's War (2016)
But why are you so sad?Was sind Sie denn so traurig? Tikhiy Don (1957)
- Are you sad?- Bist du traurig? L'étrange Monsieur Steve (1957)
Florence wouldn't get over you.Florence wäre sehr traurig. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Granny, don't you think it's worth going to the match?Bist du nicht traurig, dass du nicht mit zum Fußball kommst? Premier mai (1958)
Happy ones and sad ones.Glückliche und traurige. The Right Kind of House (1958)
Your words are happy, but your face is sad.Deine Worte klingen froh, aber du siehst traurig aus. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
I'm only sad about one thing.Über eins aber bin ich sehr traurig. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
It makes me sick to see this.Wirklich ein trauriger Anblick. Elevator to the Gallows (1958)
I'm sorry.Ich bin traurig. Bell Book and Candle (1958)
Well, it's a sorry Sunday when the granddaughter of Clem Maragon forces me to go agin the gentle teachings that I was brung up with.Es ist ein trauriger Tag, wenn die Enkelin von Clem Maragon... ..mich zwingt, die guten Manieren zu vergessen, die man mir beigebracht hat. The Big Country (1958)
It's wet from rain.Himmeltraurig! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
It's wet from rain.Himmeltraurig! Cat on a Hot Tin Roof (1958)
It's a bit sad, because that way everyone is... replaceable and doesn't leave any hole behind, when he leaves.Das macht etwas traurig. Denn so ist jeder auswechselbar geworden. Und hinterlässt keine Lücke mehr, wenn er scheidet. It Happened in Broad Daylight (1958)
But she seems a bit sad, serious, a bit lonely.Nur sie schien mir ein bisschen traurig. Ernst. ... Ein wenig einsam. It Happened in Broad Daylight (1958)
That's a sad story.Traurige Geschichte. Houseboat (1958)
They've never seen anyone famous.Ein trauriger Ruhm. The Left Handed Gun (1958)
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.Der Junge war traurig, wenn er den alten Mann im leeren Boot sah. The Old Man and the Sea (1958)
- I was just being polite to the girl.Das Mädchen ist todtraurig. Queen of Outer Space (1958)
- It must hurt a lot, hmm?-Bist du traurig? - Traurig? Les tricheurs (1958)
The sad Carlotta.Die traurige Carlotta. Vertigo (1958)
And she became the sad Carlotta.Und sie wurde die traurige Carlotta. Vertigo (1958)
Don't look so sad, my lady.Seid nicht so traurig. The Vikings (1958)
You look sad.Du siehst traurig aus. The Lovers (1958)
I'm not sad.Ich bin nicht traurig. The Lovers (1958)
Why aren't you sad?Warum bist du nicht traurig? The Lovers (1958)
You seem sad.Du scheinst traurig zu sein. The Lovers (1958)
- It's sad, being alone.- Allein zu sein, ist traurig. Back to the Wall (1958)
And like this idiot said, it's true, it was sad.Was dieses Dummerchen sagte, war wahr: Es war traurig. Back to the Wall (1958)
- A bit sad, maybe?- Vielleicht ein wenig traurig? Back to the Wall (1958)
That's the saddest thing there is, being sad without reason.Es ist am allertraurigsten, wenn man grundlos traurig ist. Back to the Wall (1958)
There was a very sad end to our story.Die Geschichte hat ein trauriges Ende. Arthur (1959)
Now we mustn't get maudlin.Aber wir dürfen nicht traurig sein. Out There - Darkness (1959)
Which is the happy one and which is the sad one?Welches ist das glückliche, welches das traurige? Beloved Infidel (1959)
Sad what?Das traurige was? Beloved Infidel (1959)
Eye. Everyone has a sad eye and a happy eye.Jeder hat ein trauriges und ein glückliches Auge. Beloved Infidel (1959)
Well, which is my sad eye?Welches ist denn mein trauriges Auge? Beloved Infidel (1959)
Is there anything so sad as unrequited love?Gibt es etwas Traurigeres als unerwiderte Liebe? Ben-Hur (1959)
Do not be so unhappy.Seien Sie nicht traurig! Le Bossu (1959)
I must inform the Princess of this dreadful news.Ich muss meiner Frau die traurige Nachricht überbringen. Le Bossu (1959)
It was the saddest book I ever read.Das war das traurigste Buch, das ich je gelesen hatte. The Diary of Anne Frank (1959)
How dreadful.Wie traurig. The Diary of Anne Frank (1959)
And you get sad.Und man wird traurig. An Angel on Wheels (1959)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauer {f}; Traurigkeit {f} | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}dolorousness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}lugubriousness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}mournfulness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sadness [Add to Longdo]
Traurigkeit {f}sorrowfulness [Add to Longdo]
betrübt; traurigsorry [Add to Longdo]
leid; traurig; betrübt; bekümmertsorry [Add to Longdo]
schmerzlich; traurig {adj}sad [Add to Longdo]
tieftraurig {adj}deeply sad; desolate [Add to Longdo]
todtraurig {adj}extremeley sad [Add to Longdo]
todtraurig {adv}extremeley sadly; with extreme sadness [Add to Longdo]
traurig; betrübt (über) {adj} | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest [Add to Longdo]
traurig {adv}sadly [Add to Longdo]
traurigpathetical [Add to Longdo]
traurig {adv}tearily [Add to Longdo]
traurig; bedauerlich; beklagenswert; elend {adj}woeful [Add to Longdo]
traurigdoleful [Add to Longdo]
traurigfunereal [Add to Longdo]
trauriglugubrious [Add to Longdo]
traurig {adv}lugubriously [Add to Longdo]
traurigmournful [Add to Longdo]
traurig {adv}mournfully [Add to Longdo]
traurigplaintive [Add to Longdo]
traurig {adv}plaintively [Add to Longdo]
traurigsorrowful [Add to Longdo]
traurig {adv}dolefully [Add to Longdo]
traurig {adv}funereally [Add to Longdo]
traurig {adv}sorrowfully [Add to Longdo]
traurig {adv}woefully [Add to Longdo]
traurig aussehento look blue [Add to Longdo]
traurig stimmento sadden [Add to Longdo]
Welch traurige Geschichte!How sad a fate! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
哀話[あいわ, aiwa] traurige_Geschichte [Add to Longdo]
悲しい[かなしい, kanashii] traurig [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  traurig /trauriç/
   doleful; funereal; lugubrious; lugubriously; mournful; mournfully; plaintive; plaintively; sad; sadly; sorrowful; sorry

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top