ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*macgyver.*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: macgyver., -macgyver.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MacGyver?- MacGyver. Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
You're MacGyver.ซัค นายเป็นแม๊กไกเวอร์ Open Water 2: Adrift (2006)
Good. Charlie Burke, this is MacGyver.Charlie, das ist MacGyver. Pilot (1985)
MacGyver.MacGyver. Pilot (1985)
Heh, MacGyver.MacGyver. Pilot (1985)
MacGyver! Hurry!MacGyver... schnell! Pilot (1985)
Oh, I've missed you, MacGyver.Du hast mir gefehlt, MacGyver. Hellfire (1985)
You're real slick, MacGyver.Du verstehst es wirklich, MacGyver. Hellfire (1985)
MacGyver!MacGyver. Hellfire (1985)
That's the right amount of tension, MacGyver.So ist die Drahtspannung sehr gut, MacGyver. Hellfire (1985)
MacGyver.- MacGyver. Last Stand (1985)
Drop it, MacGyver.Schluss damit, MacGyver. Last Stand (1985)
Very good, MacGyver.Sehr gut, MacGyver. Last Stand (1985)
Good man, MacGyver.- Sie sind ein guter Mann, MacGyver. Last Stand (1985)
MacGyver.MacGyver. Last Stand (1985)
I'll ride up top with MacGyver.Ich bleib bei MacGyver. Last Stand (1985)
MacGyver!MacGyver. Last Stand (1985)
MacGyver!MacGyver. Last Stand (1985)
Yeah, Packman, MacGyver.Hallo, Packman. MacGyver. Target MacGyver (1985)
MacGyver here.MacGyver. Target MacGyver (1985)
Name's MacGyver.Mein Name ist MacGyver. The Gauntlet (1985)
Welcome to our country, MacGyver.Willkommen auf unserer Seite, MacGyver. The Gauntlet (1985)
MacGyver, every time something happens around here, they lock the airport down, troops pour all over every friendly embassy, roads are blocked.MacGyver... Immer wenn etwas passiert, wird der Flughafen geschlossen. Die Botschaften werden von Truppen abgeriegelt, die Straßen gesperrt. The Gauntlet (1985)
MacGyver.MacGyver. The Gauntlet (1985)
Who is this friend of yours? This MacGyver?Dieser Freund von Ihnen, MacGyver... scheint sein Handwerk zu verstehen. The Gauntlet (1985)
You're a very unexpected man, MacGyver.Sie sind ein... ungewöhnlich fantasievoller Mann, MacGyver. The Gauntlet (1985)
We're the ones you're looking for.Mein Name ist MacGyver. Wir sind die, die ihr verfolgt. The Gauntlet (1985)
Any time, MacGyver.Schon gut, MacGyver. The Gauntlet (1985)
Yeah! It's MacGyver.Hallo, hier ist MacGyver. The Golden Triangle (1985)
Good morning, MacGyver.Guten Morgen, MacGyver. The Golden Triangle (1985)
- Name's MacGyver.- Ich bin MacGyver. The Golden Triangle (1985)
This is where I find my red hat, MacGyver.Hier hab ich die rote Mütze gefunden, MacGyver. The Golden Triangle (1985)
- Name's MacGyver.- Mein Name ist MacGyver. The Golden Triangle (1985)
Think, MacGyver.Konzentration, MacGyver. The Heist (1985)
MacGyver.MacGyver. The Heist (1985)
MacGyver.MacGyver. The Heist (1985)
MacGyver.MacGyver... The Heist (1985)
- MacGyver?- MacGyver. The Heist (1985)
MacGyver.MacGyver. The Heist (1985)
See, MacGyver?Tja, MacGyver. The Heist (1985)
Please, Mr MacGyver.Bitte, Mr MacGyver... The Prodigal (1985)
MacGyver, too late.MacGyver... Ich komme zu spät. The Prodigal (1985)
I gotta see her, MacGyver.Ich muss sie sehen, MacGyver. The Prodigal (1985)
Name is MacGyver.Mein Name ist MacGyver. Trumbo's World (1985)
MacGyver.MacGyver. The Prodigal (1985)
MacGyver!MacGyver. Trumbo's World (1985)
MacGyver... there's something ahead.MacGyver. Trumbo's World (1985)
I'm Dr. Charles Alden, and this is my associate, Mr. MacGyver, and we are from the Inter-Americas Institute of Tropical Ornithology.Ich bin Dr. Alden, das ist mein Mitarbeiter MacGyver. Wir sind vom Institut für tropische Ornithologie. Trumbo's World (1985)
I don't bargain, MacGyver.Ich treibe keinen Tauschhandel, MacGyver. Trumbo's World (1985)
MacGyver.MacGyver. Trumbo's World (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top