ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bump up*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bump up, -bump up-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bump up(phrv) เพิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้เพิ่มขึ้น
bump up(phrv) เลื่อนตำแหน่ง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. jump up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cryo's failing! You got to bump up the cryo! The cryo's failing!ระบบแช่แข็งไม่ทำงานแล้ว รีบหนีเร็ว Transformers (2007)
I WAS THINKING, MAYBE WE SHOULD BUMP UP OUR REHEARSAL SCHEDULE, ผมคิดว่าเราน่าจะมาจัดตารางซ้อมกันเลย There's Always a Woman (2008)
I can talk to Corporate, see if they'd bump up the commissions a bit.ฉันจะพูดกับบริษัทให้นะ ดูว่าจะเพิ่มค่าคอมฯ ให้อีกหน่อย Repo Men (2010)
Bump up the square footage. Make this a blanket fort for men. Babu-gabku boo-gee.... babu-jabbu-babu-bee.ทำเป็นปราการผ้าห่มสำหรับชายที่โตแล้ว แล้วเราก็มาถึง Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
We have a procreation mandate to bump up the population by the end of the year.เราได้รับมอบหน้าที่ ให้เพิ่มจำนวนประชากร โดยสิ้นปีจะต้องมี Gone, Gone, Gone (2012)
With the help of the unwitting... bump up your life insurance.ด้วยการช่วยเหลือโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว Bump up your life insurance. Gone Girl (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bump up
      v 1: increase or raise; "OPEC bumped up the price of oil"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top