ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*attn*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attn, -attn-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flat noses are no good.Plattnasen sind nicht gut. Beautiful Girl Hunter (1979)
I'll buy you a flat-nosed whore once we're in Kawasaki.In Kawasaki spendiere ich eine Plattnase. Beautiful Girl Hunter (1979)
Flat or hooked. As long as they can be laid.Mir ist völlig egal ob Plattnase oder Hängenase. Beautiful Girl Hunter (1979)
The Directory has registered Coppice Fallbatteo as an Italian-speaking young male man, though the VUE has taken away his teeth, made him short of breath, flattened his nose, made him allergic to cats and rats, changed his balance and restructured his colon,Das Verzeichnis weist Coppice Fallbatteo als italienischsprachigen männlichen Mann aus. Obwohl das GUE ihn die Zähne kostete, ihn kurzatmig und plattnasig machte, gegen Katzen und Ratten allergisch machte, das Gleichgewichtsgefühl und den Darm veränderte, ließ es ihm doch die Sprache, die er als Zweijähriger gelernt hatte. The Falls (1980)
You better bring your service records.Sie bringen besser lhre Werkstattnachweise mit. The Bottle Deposit (1996)
Convicted serial killer Harold Trattner... is believed to be amongst a group... of 3 death row inmates... who overpowered guards whilst on transit... from a holding cell in Angola this morning.Der Serienmörder Harold Trattner soll zu der Gruppe gehören, die heute während einer Überführung die Sicherheitsbeamten überwältigten. The Last Horror Movie (2003)
Harold Trattner received the death penalty 3 years ago... for the massacre of 6 teenagers... during a summer camp vacation in Vermont.Harold Trattner wurde vor 3 Jahren zum Tode verurteilt, wegen eines Massakers an 6 Teenagern in einem Sommercamp in Vermont. The Last Horror Movie (2003)
BOOTH: How did you meet Gavin Nichols, Ms. Trattner?Wie haben Sie Gavin Nichols getroffen, Ms. Trattner? The Widow's Son in the Windshield (2007)
BOOTH: Ms. Trattner, do you thinkMs. Trattner, glauben Sie... The Widow's Son in the Windshield (2007)
Thank you, Miss Trattner.Danke, Miss Trattner. The Widow's Son in the Windshield (2007)
Charlotte Blattner.- Charlotte Blattner. Open House (2011)
You'd better get to that crappy van in gear because this flat-nose guy is loading barrels onto the truck as we speak.Wirf lieber deinen Schrottwagen an. Dein plattnasiger Freund lädt Fässer auf einen Lkw. One for the Money (2012)
Oh, he's getting into the truck with flat-nose.Er steigt zu Plattnase in den Lkw. One for the Money (2012)
The answer is cuddly soldiers with big flat noses.Die Antwort ist knuffige Soldaten mit großen Plattnasen. The Junior Professor Solution (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
KATTNER K AE1 T N ER0
LATTNER L AE1 T N ER0
RATTNER R AE1 T N ER0
BLATTNER B L AE1 T N ER0
PLATTNER P L AE1 T N ER0
SCHATTNER SH AE1 T N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
z.Hd., z.H. : zu Händenattn : attention (of) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top