ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*识度*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 识度, -识度-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
识度[shí dù, ㄕˊ ㄉㄨˋ, / ] knowledge and experience, #135,425 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the unmistakable sounds Of sarah simmons.[CN] 声音辨识度超强的Sarah Simmons The Road to the Live Shows (2013)
Let me check your colour and shape perceptions.[CN] 现在测试你对色彩及形状的辨识度 Enthiran (2010)
To help scientists recognize its features ... a computer has exaggerated the height of the terrain 10 times.[CN] 为了帮助科学家提高它表面的辨识度 电脑把地域的高度比例放大了10倍 Destiny in Space (1994)
Shakira: i'm gonna be looking For those kind of voices That have An unmistakable quality.[CN] 我要寻找辨识度高的声音 Blind Auditions, Part 4 (2013)
Come on. You should recognize my voice.[CN] 别装傻了 我的声音这么有辨识度 In a World... (2013)
You have a very distinctive sound.[CN] 你们声音的辨识度很高 The Battles Part 1 (2013)
It'll make these bills more identifiable.[CN] 这会让这些钞票更有辨识度 J. Edgar (2011)
youguysaresodistinct,you[CN] 你们的辨识度很高 The Knockouts, Part 1 (2013)
Swon brother vs a distinctive[CN] 你们声音的辨识度很高 The Road to the Live Shows (2013)
Mary, you have on the other hand a signature vibrato, and your voice is just so sweet.[CN] Mary 你的颤音很有辨识度 声音很甜 The Battles Part 4 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top