ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*珠玉*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 珠玉, -珠玉-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠玉[zhū yù, ㄓㄨ ㄩˋ, ] pearls and jades; jewels; clever remark; beautiful writing; gems of wisdom; genius; outstanding person, #64,275 [Add to Longdo]
珠玉在侧[zhū yù zài cè, ㄓㄨ ㄩˋ ㄗㄞˋ ㄘㄜˋ, / ] gems at the side (成语 saw); flanked by genius, #891,916 [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
字字珠玉[zì zì zhū yù, ㄗˋ ㄗˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] every word a gem (成语 saw); magnificent writing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
珠玉[しゅぎょく, shugyoku] (n) gem; jewel; (P) [Add to Longdo]
珠玉[じゅずだま, juzudama] (n) (botanical) Job's tears [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He set the bar pretty high. He proposed that night.[CN] 他可是珠玉在前啊 都求婚了 The Apprentice (2014)
I can't go to Diamond Tiara's cuteceañera without one.[CN] 如果没有,我就不能去参加珠玉冠冠的可爱大联欢 Call of the Cutie (2011)
But now I realize even the most precious gem cannot compare to your beauty.[CN] 但是我发现 没有什么珍珠玉石能衬托出你的美 Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked (2011)
Maybe we could go to Diamond Tiara's cuteceañera together?[CN] 也许我们可以一起去珠玉冠冠的可爱大联欢 Call of the Cutie (2011)
We don't have cutie marks... Diamond Tiara and Silver Spoon drive us crazy...[CN] 没有可爱标记,珠玉冠冠和白银勺勺快让我发疯了 Call of the Cutie (2011)
This is Bead of Butterfly Pupa to bring you fortune for your diligence.[JA] これは超のさなぎの数珠玉 勤勉なあなたに 大きな運がめぐってきますように Cape No. 7 (2008)
Right, Diamond Tiara?[CN] 对吧,珠玉冠冠? Call of the Cutie (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
珠玉[しゅぎょく, shugyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top