ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zumindest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zumindest-, *zumindest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
zumindestอย่างน้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least both my sons have made their way in the world.Zumindest zwei Söhne - und stelle beide auf die Beine. Tikhiy Don (1957)
Don't drive me away, let me look from a distance at your tempting black moustache.Vertreiben Sie mich nicht, lassen Sie mich Ihren schwarzen Schnurrbart zumindest von weitem sehen. Tikhiy Don (1957)
I will, anyway.Ich zumindest. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
The least you can do...Zumindest könnten Sie... Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
At least both my sons have made their way in the world.Zumindest zwei Söhne - und stelle beide auf die Beine. Tikhiy Don II (1958)
You're alright, you are.Sie gefallen mir zumindest. Montparnasse 19 (1958)
That's what the doctor said.Das sagt zumindest der Arzt. The Night Heaven Fell (1958)
You at least aren't wasting time.Zumindest verlieren Sie keine Zeit. Inspector Maigret (1958)
At least, a sample.Zumindest eine Stoffprobe. Inspector Maigret (1958)
He did or does, I don't know.- Zumindest war es seine letzte Adresse. Disappearing Trick (1958)
So about then I began to get curious, you know, a little uneasy.Zumindest machte mich das neugierig, ich fühlte mich unbehaglich. Post Mortem (1958)
Well, at least we'll have quiet neighbors.Na, zumindest haben wir ruhige Nachbarn. The Barbarian and the Geisha (1958)
It's just that my life has been sort of disreputable, at least seen through your eyes.Mein Leben war einfach... nicht anständig, zumindest aus deiner Sicht. Bell Book and Candle (1958)
If we think in those terms, that would explain why the others didn't melt.Das würde zumindest erklären, warum nicht alle Anwesenden geschmolzen sind. The H-Man (1958)
If we examine the tactics, we find that it doesn't fit the old established style of the Hanada Gang.Zumindest wirkt es wirklich nicht so wie eine typische Hanada-Nummer. The H-Man (1958)
In the meantime, at least we know where the kids are.In der Zwischenzeit wissen wir zumindest, wo sie sich aufhalten. The Blob (1958)
At least I could've thanked you for coming out tonight.Zumindest hätte ich mich dafür bedanken können, dass du noch raus gekommen bist. The Blob (1958)
At least the weird sisters clean well.Zumindest putzen die verrückten Schwestern ordentlich. Bonjour Tristesse (1958)
Well, at least I tried to.Nun, zumindest habe ich es versucht. Bonjour Tristesse (1958)
- At least they're having a good time.- Zumindest haben sie Spaß. Bonjour Tristesse (1958)
- At least I'm aware of it.- Zumindest weiß ich es. Bonjour Tristesse (1958)
Most of it, at least.Das meiste zumindest. Cowboy (1958)
"WHAT WAS YOUR LAST PART?"Du willst zumindest deine Karriere retten. How to Make a Monster (1958)
Officially, that is.Zumindest nicht offiziell. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
She's straightforward about it, anyway.Zumindest scheint sie sehr direkt zu sein. Queen of Outer Space (1958)
Well, it's wet and warm anyway, Jim.Zumindest ist es feucht und warm, Jim. Teacher's Pet (1958)
But at least I was definitely wrong.Aber zumindest lag ich absolut falsch. Teacher's Pet (1958)
But at least I was something!Aber zumindest war ich etwas! Teacher's Pet (1958)
You could at least answer a body.Du könntest zumindest antworten. Thunder Road (1958)
But I know what I want.Aber zumindest weiß ich, was ich will. Thunder Road (1958)
He can't make a formal call on you without going though his consulate.Er kann nicht offiziell zu Ihnen, ohne zumindest das Konsulat einzuschalten. Touch of Evil (1958)
Hank was a great detective alright.Hank war zumindest ein großartiger Detective. Touch of Evil (1958)
- Just like this here. - It hasn't been cold! - Not cold enough for this.So kalt war es aber nicht, zumindest nicht dafür. The Crawling Eye (1958)
Up there, we stand some chance, at least.Da oben haben wir zumindest eine Chance zu überleben. The Crawling Eye (1958)
At least that cloud lets us see where it moves.Zumindest sehen wir, wenn die Wolke sich wieder bewegt. The Crawling Eye (1958)
I suppose we could try.Wir können es zumindest versuchen. The Crawling Eye (1958)
The least he could have done was explain his cryptic invitation.Er hätte zumindest seine kryptische Einladung erklären können. Robot Client (1958)
Well, at least Hartwick had sense enough to turn him sideways in the doorway.Hartwick hat ihn zumindest in der Tür sich drehen lassen. Robot Client (1958)
At least, I thought so then.Zumindest glaubte ich das damals. The Crystal Trench (1959)
In any case, Mr. Biegler's objection has given Mrs. Manion sufficient time to think of an answer.Zumindest hat Herrn Bieglers Einspruch Frau Manion genug Zeit gegeben, sich eine Antwon't zu überlegen. Anatomy of a Murder (1959)
Neither you nor anybody can do anything, for the moment.Nein, du kannst nichts tun. Zumindest jetzt noch nicht. Fever Mounts at El Pao (1959)
I'd like to believe I'm like that.Ich will es zumindest glauben. It Happened to Jane (1959)
If you could try, sir.- Bitte versuchen Sie es zumindest. The Mouse That Roared (1959)
I wouldn't care if it was the day after. Of course I'd cry. I'd cry bitterly.Selbst wenn du am Tag nach unserer Hochzeit einberufen wirst... ich würde weinen, aber zumindest... hätten wir den glücklichsten Tag unseres Lebens erleben dürfen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Let's stop worrying about it... just for now.Versuch nicht mehr daran zu denken, zumindest für den Augenblick. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
We all like to think so.Das reden wir uns zumindest ein. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Anti-tanks trenches should be... concentrated in the valleys and fortifications on the hillside strengthened.Anstatt nur in der Mitte zu graben, wäre es besser von oben zu graben, um zumindest unsere Basis zu behalten. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Don't misunderstand, I don't expect you to fall in with this suggestion but the least I can do is afford you the opportunity of surviving the evening.Kein Missverständnis. Ich erwarte nicht, dass Sie mir sofort zustimmen, aber zumindest kann ich lhnen anbieten, den Abend zu uberleben. North by Northwest (1959)
She'd keep him occupied, at least.Sie wird ihn zumindest auf Trab halten. On the Beach (1959)
Oh, that's to be expected.Oh, zumindest rechnen wir damit. On the Beach (1959)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mindestens; zumindest { adv }at least [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  zumindest /tsuːmindəst/
   at least

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top