Search result for

yoghurt

(13 entries)
(0.0576 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yoghurt-, *yoghurt*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yoghurt    [N] นมเปรี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yoghurt(โย'เกิร์ท) n. นมเปรี้ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นมเปรี้ยว[n. exp.] (nom prīo) EN: yogurt ; yoghourt ; yoghurt   FR: yaourt [m] ; yogourt = yoghourt [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yoghurt    (n) (y o1 g @ t)
yoghurts    (n) (y o1 g @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フローズンヨーグルト;フローズン・ヨーグルト[, furo-zunyo-guruto ; furo-zun . yo-guruto] (n) frozen yogurt; frozen yoghurt; frozen yogourt [Add to Longdo]
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt [Add to Longdo]
発酵乳[はっこうにゅう, hakkounyuu] (n) yoghurt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 yoghurt \yo"ghurt\, yoghourt \yo"ghourt\, yoghourt \yo"ghourt\
   n.
   custardlike food made from curdled milk.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yoghurt
   n 1: a custard-like food made from curdled milk [syn: {yogurt},
      {yoghurt}, {yoghourt}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 yoghurt [jɔɤ°ərt]
   yoghourt; yoghurt
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 yoghurt
   yoghourt; yoghurt
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 yoghurt
   yoghourt; yoghurt
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top