ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xylose

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xylose-, *xylose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylose(n) น้ำตาลเพนโทส

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木糖[mù táng, ㄇㄨˋ ㄊㄤˊ, ] xylose (type of sugar), #66,778 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キシリトール;キシリトル[kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose) [Add to Longdo]
キシロース[kishiro-su] (n) xylose [Add to Longdo]
木糖[もくとう, mokutou] (n) (See キシリトール) xylose; wood sugar [Add to Longdo]
木糖醇[もくとうじゅん, mokutoujun] (n) xylose; wood sugar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xylose \Xy"lose\, n. [Pref. xylo- + -ose.] (Chem.)
   An unfermentable sugar of the pentose class, {C5H10O5},
   formed by the hydrolysis of xylan; wood sugar.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xylose
   n 1: a sugar extracted from wood or straw; used in foods for
      diabetics [syn: {wood sugar}, {xylose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top