ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xylograph

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xylograph-, *xylograph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylograph[N] การแกะสลักไม้
xylography[N] ศิลปะในการแกะสลักไม้
xylographical[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการแกะสลักไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xylograph(ไซ'ละกราฟ) n. การแกะสลักไม้
xylography(ไซลอก'ระฟี) n. ศิลปะการแกะสลักไม้, See also: xylographer n. xylographic adj. xylographical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
xylography(n) การแกะสลักไม้

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Xylograph \Xy"lo*graph\, n. [Xylo- + -graph.]
     An engraving on wood, or the impression from such an
     engraving; a print by xylography.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top