ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xylan

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xylan-, *xylan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylan[N] คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xylanaseไซแลนเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xylans ไซแลนส์ [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木聚糖[mù jù táng, ㄇㄨˋ ㄐㄩˋ ㄊㄤˊ, ] xylan, #87,026 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キシラン[, kishiran] (n) xylan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Xylan \Xy"lan\, n. (Chem.)
     A gummy substance of the pentosan class, present in woody
     tissue, and yielding xylose on hydrolysis; wood gum.
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top