ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wirepulling

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirepulling-, *wirepulling*, wirepull
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirepulling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirepulling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wirepuller[N] ผู้ชักใยเบื้องหลัง, See also: ผู้ชักใย
wirepuller[N] ผู้ชักสายหุ่นกระบอก
wirepulling[ADJ] ซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง, See also: ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง, Syn. influential

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wirepuller(ไว'เออะพูลเลอะ) n. ผู้ชักใยเบื้องหลัง,ผู้ชักใย,ผู้ชักสายหุ่นกระบอก, See also: wirepulling n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wirepullingการใช้เส้นสาย, การโยงใย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บงการ[n.] (phūbongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker   FR: instigateur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wirepuller    (n) wˈaɪəpˌulər (w ai1 @ p u2 l @ r)
wirepullers    (n) wˈaɪəpˌuləz (w ai1 @ p u2 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
傀儡師[かいらいし, kairaishi] (n) puppet player; wirepuller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Wire-pulling \Wire"-pull`ing\, n.
     The act of pulling the wires, as of a puppet; hence, secret
     influence or management, especially in politics; intrigue.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top