ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wink at

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wink at-, *wink at*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wink at(phrv) กระพริบตาให้, See also: ขยิบตาทักทาย, ขยิบตาให้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Wink at you? Why should I wink at you, child?-กระพริบตาให้ลูกรึ ทำไมแม่ต้องกระพริบตาให้ด้วยล่ะลูกแม่ Episode #1.6 (1995)
Did you really wink at him?คุณขยิบตาให้เขาเหรอ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Listen, why don't you just wink at me when that happens so I know, alright?ฟังนะ ทำไมเธอไม่ขยิบตาให้ฉันละ ถ้ามีอะไร ฉันจะได้รู้ไง โอเคมั้ย? My Blueberry Nights (2007)
She's developmentally incapable of making the decision to wink at you.เธอยังไม่พัฒนา จนถึงขนาดที่จะ ขยิบตาให้คุณได้ The Bump in the Road (2012)
Wink at the waitresses like that?บันทึกที่เสิร์ฟ ชอบครับ 2 Guns (2013)
Did you just wink at him?คุณ แค่ยักคิ้วหลิ่วตาเขา 2 Guns (2013)
I did wink at him, 'cause he's my bitch now.ผมไม่ยักคิ้วหลิ่วตาเขาว่า ทำให้เขาบ้าของฉันตอนนี้. 2 Guns (2013)
She smiled at you, you didn't wink at her?เธอยิ้มให้คุณ คุณไม่ได้ยักคิ้วหลิ่วตาเธอ 2 Guns (2013)
I don't wink at every woman I see.ผมไม่ขยิบตา ผู้หญิงทุกคนที่ฉันเห็น. 2 Guns (2013)
- I saw him wink at me.- ก็ข้าเห็นเขาหลิ่วตาให้จริงๆ Second Sons (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักคิ้วหลิ่วตา(v) make eyes at, See also: wink at, Thai Definition: ทำอาการยั่วเย้าโดยยักคิ้วและหลิ่วตาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยิบตาให้...[khayip tā hai ...] (v, exp) EN: wink at sb ; tip sb a wink  FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
เล่นหูเล่นตา[len hū hen tā] (v, exp) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone  FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wink at
      v 1: give one's silent approval to [syn: {connive at}, {wink
           at}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top