Search result for

whitens

(78 entries)
(2.7481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whitens-, *whitens*, whiten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา whitens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *whitens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiten[VI] กลายเป็นสีขาว, See also: ขาว, Syn. pale, white
whiten[VT] ทำให้ขาว, See also: ทำให้เป็นสีขาว
whitener[N] สิ่งที่ทำให้ขาว, See also: สารที่ทำให้ขาว
whitening[N] การทำให้ขาว, See also: กระบวนการทำให้ขาว, การกลายเป็นสีขาว
whitenesss[N] ความขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whiten(ไว'เทิน) vt. vi. ทำให้ขาว,กลายเป็นขาว, Syn. bleach,blanch,fade,white
whiteness(ไวทฺ'นิส) n. ความขาว,ความซีดขาว,สิ่งที่มีสีขาว
whitening(ไว'เทินนิง) n. การทำให้ขาว,กระ-บวนการทำให้ขาว,การกลายเป็นสีขาว,ยาที่ทำให้ขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
whiten(vi,vt) ขาวขึ้น,บริสุทธิ์ขึ้น,สะอาดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A dentist in our building. $50 off teeth whitening.คลีนิกหมอฟันที่ตึกเราลดราคา ฟอกฟันขาวให้ 50 ดอลลาร์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Let me see that teeth whitening thing.ไหนขอดูที่ทำให้ฟันขาวหน่อยซิ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Did I leave my whitening strips in here?ฉันลืมที่ครอบฟันขาวไว้ที่นี้หรือเปล่า Hotel for Dogs (2009)
I'm having my teeth whitened Tuesday.ผมมีนัดฟอกสีฟันวันอังคาร คุณต้องทำงานให้เสร็จวันจันทร์ Horrible Bosses (2011)
Teeth whitening?น้ำยาฟอกสีฟัน? Extraordinary Merry Christmas (2011)
It's just a teeth whitener.มันก็แค่ยาฟอกสีฟัน School of Hard Knocks (2011)
Teeth whitening, huh?ฟอกฟันขาวงั้นสิ, ห๊า? School of Hard Knocks (2011)
Oh, you might want to lay off the whitening strips.เธอควรเลิกฟอกสีฟัน Out with the Old (2012)
He took the time to whiten the vocal chords before playing them.เขาจะต้องใช้เวลาฟอกขาวโวคัลคอร์ด ก่อนที่จะสีพวกมัน Fromage (2013)
It's not about whitening them;มันไม่ได้เกี่ยวกับการฟอกขาวพวกมัน มันเกี่ยวกับ เอ่อ... Fromage (2013)
- teeth whitening? - WOMAN: No.อาจจะ ช่วยให้ฟันขาวมั้ยครับ Office Christmas Party (2016)
Now, our Whitening Emulsion...c.bg_transparentแล้วก็ ครีมปรับผิวขาว... /c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)
Um, all right, for example, is teeth whitener a good idea? Yes. There you go, pal.ดี ได้แล้ว The Lego Batman Movie (2017)
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She'll like them. Peroxide toothpaste. Whitens the teethแม่ต้องชอบแน่ๆ ยาสีฟัน ช่วยขัดฟันขาว Rice Rhapsody (2004)
- Did you get your teeth whitened?- นายไปฟอกฟันขาวมารึเปล่า Four Brothers (2005)
First, she has to polish my shoes... then cook us a pot roast, whiten the bathtubs... shampoo the cat, reshingle the roof... give the carriage a lube job-ก่อนอื่น เธอต้องขัดรองเท้าชั้น ทำกับข้าวให้เรา ขัดห้องน้ำ อาบน้ำแมว ล้างหลังคา Happily N'Ever After (2006)
the hunt for red october. whitenights.แบบหนังเรื่องล่าตุลาแดง หรือไวท์ ไนท์ส Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
whitenights--gregoryhines, baryshnikov, dancing their way to freedom.ที่เกรกอรี่ ไฮนส์ บาริชนิคอฟ เต้นรำสู่อิสรภาพ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Now, our Whitening Emulsion...Jetzt die Whitening Emulsion... Episode #1.7 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whitenThe whiteness of the lily is a symbol of purity.
whitenWe carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอกขาว[V] bleach, See also: whiten, Syn. ฟอก, Example: ประเทศสวีเดนเลิกจำหน่ายผ้าอนามัยชนิดสอดที่ฟอกขาวตั้งแต่ปลายปี 2532, Thai definition: ทำให้เป็นสีขาว หรือมีลักษณะขาวขึ้นโดยใช้สารเคมี
ฟอก[V] wash, See also: bleach, lighten, whiten, Syn. ขัด, ถู, Example: ฉันฟอกกางเกงยืนส์ให้ซีดแบบเป็นธรรมชาติได้เอง, Thai definition: ซักให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป, ชำระล้างให้สะอาด
ความขาว[N] whiteness, Ant. ความดำ, Example: ความขาวของเสื้อผ้าทำให้เขาดูสะอาดสะอ้านขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten   FR: laver ; savonner
ฟอกขาว[v.] (føkkhāo) EN: bleach ; whiten   FR: blanchir

CMU English Pronouncing Dictionary
WHITEN    W AY1 T AH0 N
WHITEN    HH W AY1 T AH0 N
WHITENER    W AY1 T N ER0
WHITENER    HH W AY1 T N ER0
WHITENING    HH W AY1 T AH0 N IH0 NG
WHITENING    W AY1 T N IH0 NG
WHITENING    W AY1 T AH0 N IH0 NG
WHITENESS    HH W AY1 T N AH0 S
WHITENESS    W AY1 T N AH0 S
WHITENEIR    HH W AY1 T N IH2 R
WHITENEIR    W AY1 T N IH2 R
WHITENACK    HH W AY1 T N AE2 K
WHITENACK    W AY1 T N AE2 K
WHITENING    HH W AY1 T N IH0 NG
WHITENIGHT    W AY1 T N AY2 T
WHITENIGHT    HH W AY1 T N AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whiten    (v) (w ai1 t n)
whitens    (v) (w ai1 t n z)
whitened    (v) (w ai1 t n d)
whiteness    (n) (w ai1 t n i s)
whitening    (v) (w ai1 t n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bleichmittel {n} | Bleichmittel {pl}bleach; bleaching agent; whitener | bleaches; whiteners [Add to Longdo]
Weiße {f}whiteness [Add to Longdo]
geweißt; machte weißwhitened [Add to Longdo]
macht weißwhitens [Add to Longdo]
weiß machento whiten [Add to Longdo]
weißendwhitening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トガリザメ[, togarizame] (n) whitenose shark (Nasolamia velox, species found in the eastern Pacific) [Add to Longdo]
トガリザメ属[トガリザメぞく, togarizame zoku] (n) Nasolamia (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose only member is the whitenose shark) [Add to Longdo]
ホワイトニング[, howaitoningu] (n,vs) whitening (e.g. of teeth); (P) [Add to Longdo]
京の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period [Add to Longdo]
水白粉[みずおしろい, mizuoshiroi] (n) (See 白粉) liquid face-whitening makeup [Add to Longdo]
白み;白味(ateji)[しろみ, shiromi] (n) whiteness [Add to Longdo]
白化[はっか;はくか, hakka ; hakuka] (n,vs) (1) bleaching; whitening; chlorosis; (2) albinism [Add to Longdo]
美白[びはく, bihaku] (n) (1) prevention of sun-related skin damage; (2) skin whitening [Add to Longdo]
美白美人[びはくびじん, bihakubijin] (n) beautiful white-skinned lady (usu. wrt to freckle removal and skin whitening products) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增白剂[zēng bái jì, ㄗㄥ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, / ] whitener; whitening agent [Add to Longdo]
漂白[piǎo bái, ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, ] to bleach; to whiten [Add to Longdo]
白粉[bái fěn, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ, ] whitener [Add to Longdo]
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, ] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top