ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wherefores

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wherefores-, *wherefores*, wherefore
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wherefores (n) wˈɛəʳfɔːz (w e@1 f oo z)
wherefore (a) wˈɛəʳfɔːr (w e@1 f oo r)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wherefore(n) เหตุผล, See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. reason
wherefore(adv) ดังนั้น, See also: ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น, Syn. hence, thence, therefore
whys and wherefores of something(idm) สาเหตุและเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wherefore(แวร์'ฟอร์) adv. เพื่ออะไร, ทำไม conj. ด้วยเหตุผลอะไร, n. เหตุผล, สาเหตุ, มูลเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
wherefore(adv) ทำไม, ไฉน, ด้วยเหตุที่, ด้วยเหตุฉะนั้น
wherefore(con) ทำไม, ด้วยเหตุที่, ด้วยเหตุผลอะไร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Oh, yeah. -Wherefore art thou, Bella?-อ๋อ ใช่ "เจ้าอยู่ไหนหนอ เบลล่า"? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Romeo, o Romeo, wherefore art thou Romeo?Romeo, oh Romeo, wherefore art thou Romeo? Toy Story 3 (2010)
Sophia! Wherefore art thou, my sweet Sophia?โวเฟีย แม่ยอดดวงใจ โซเฟียสุดที่รัก Letters to Juliet (2010)
No idea what, when, wherefore or why.ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
♪ Sister, brother, wherefore art thou? ♪น้องสาว น้องชาย โอ้เธออยู่ไหนกัน Original Song (2011)
Wherefore art thou?ศิลปะเพราะฉะนั้นเจ้า One Chance (2013)
# The why and wherefore I'm alive~ The why and wherefore I'm alive ~ Notting Hill (1999)
# The why and wherefore I'm alive~ The why and wherefore I'm alive ~ Notting Hill (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะเหตุอะไร(ques) why, See also: wherefore, for what reason, Syn. เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: เพราะเหตุอะไรพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานปัญญาประดิษฐ์กันนัก
เพราะเหตุนี้(conj) for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนั้น(conj) so, See also: for that reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, therefore, as, Syn. ดังนั้น, ด้วยเหตุนั้น, Example: ลูกไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ เพราะฉะนั้นลูกต้องถูกลงโทษตามที่ตกลงกันไว้, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้(conj) therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai Definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพราะอะไร[phrǿ arai] (adv) EN: for what reason ; why ; wherefore  FR: à cause de quoi
เพราะฉะนั้น[phrǿ chanan] (x) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[phrǿ hēt nī] (x) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as  FR: à cause de ça

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
何故[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] wherefore #29,165 [Add to Longdo]
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going #29,885 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Gründewherefores [Add to Longdo]
weshalbwherefore [Add to Longdo]
wozuwherefore [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top