ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weasel word

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weasel word-, *weasel word*, weasel wor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weasel word[N] ถ้อยคำคลุมเครือ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถ้อยคำที่กำกวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weasel word(s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ, See also: weaselworded adj.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weasel word
   n 1: an equivocal qualification; a word used to avoid making an
      outright assertion

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

weasel word ( W IY1 Z AH0 L pronunc)

 


  

 
weasel word
 • ถ้อยคำคลุมเครือ (คำไม่เป็นทางการ): ถ้อยคำที่กำกวม [Lex2]
 • (s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ ###SW. weaselworded adj. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top