ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

water-repellent

W AO1 T ER0 R IH0 P EH1 L AH0 N T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -water-repellent-, *water-repellent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา water-repellent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *water-repellent*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
water-repellent[ADJ] ซึ่งกันน้ำได้, See also: ซึ่งน้ำไม่ซึมผ่าน

CMU English Pronouncing Dictionary
WATER-REPELLENT    W AO1 T ER0 R IH0 P EH1 L AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wasserabweisend; wasserabstoßend {adj}water-repellent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  water-repellent
      adj 1: hindering the penetration of water; "a water-repellent
             coat" [syn: {water-repellent}, {water-resistant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top