ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warrantable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warrantable-, *warrantable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrantable(adj) ที่สามารถอนุญาตได้, Syn. justifiable, permissible
warrantableness(n) การรับรองได้, See also: การอนุญาต, การมอบอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้, ประกันได้, อนุญาตให้ได้, ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrantable \War"rant*a*ble\, a.
   Authorized by commission, precept, or right; justifiable;
   defensible; as, the seizure of a thief is always warrantable
   by law and justice; falsehood is never warrantable.
   [1913 Webster]
 
      His meals are coarse and short, his employment
      warrantable, his sleep certain and refreshing. --South.
   [1913 Webster] -- {War"rant*a*ble*ness}, n. --
   {War"rant*bly}, adv.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top