ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallower

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallower-, *wallower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallower[N] ผู้กลิ้งตัว, See also: ผู้เกลือกกลิ้ง, ผู้เกลือกกลั้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼坊主鱚[おにぼうずぎす;オニボウズギス, onibouzugisu ; onibouzugisu] (n) (uk) black swallower (Chiasmodon niger) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lantern \Lan"tern\ (l[a^]n"t[~e]rn), n. [F. lanterne, L.
   lanterna, laterna, from Gr. lampth`r light, torch. See
   {Lamp}.]
   1. Something inclosing a light, and protecting it from wind,
    rain, etc.; -- sometimes portable, as a closed vessel or
    case of horn, perforated tin, glass, oiled paper, or other
    material, having a lamp or candle within; sometimes fixed,
    as the glazed inclosure of a street light, or of a
    lighthouse light.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) An open structure of light material set upon a roof,
      to give light and air to the interior.
    (b) A cage or open chamber of rich architecture, open
      below into the building or tower which it crowns.
    (c) A smaller and secondary cupola crowning a larger one,
      for ornament, or to admit light; such as the lantern
      of the cupola of the Capitol at Washington, or that of
      the Florence cathedral.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A lantern pinion or trundle wheel. See {Lantern
    pinion} (below).
    [1913 Webster]
 
   4. (Steam Engine) A kind of cage inserted in a stuffing box
    and surrounding a piston rod, to separate the packing into
    two parts and form a chamber between for the reception of
    steam, etc.; -- called also {lantern brass}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Founding) A perforated barrel to form a core upon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) See {Aristotle's lantern}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fig. 1 represents a hand lantern; fig. 2, an arm
      lantern; fig. 3, a breast lantern; -- so named from the
      positions in which they are carried.
      [1913 Webster]
 
   {Dark lantern}, a lantern with a single opening, which may be
    closed so as to conceal the light; -- called also
    {bull's-eye}.
 
   {Lantern jaws}, long, thin jaws; hence, a thin visage.
 
   {Lantern pinion}, {Lantern wheel} (Mach.), a kind of pinion
    or wheel having cylindrical bars or trundles, instead of
    teeth, inserted at their ends in two parallel disks or
    plates; -- so called as resembling a lantern in shape; --
    called also {wallower}, or {trundle}.
 
   {Lantern shell} (Zool.), any translucent, marine, bivalve
    shell of the genus {Anatina}, and allied genera.
 
   {Magic lantern}, an optical instrument consisting of a case
    inclosing a light, and having suitable lenses in a lateral
    tube, for throwing upon a screen, in a darkened room or
    the like, greatly magnified pictures from slides placed in
    the focus of the outer lens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallower \Wal"low*er\, n.
   1. One who, or that which, wallows.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A lantern wheel; a trundle.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top