ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waders

W EY1 D ER0 Z   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waders-, *waders*, wader
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waders[N] รองเท้าบูทใส่กันน้ำ, Syn. high gumboots

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ok. I just so happen to have a pair of chartreuse waders I never get to wear.โอเค เพิ่งได้บูตสีตองมา ยังไม่ได้ลองใส่เลย What Happens at Home... (2010)
I would marry you in hip waders and a space helmet.ผมจะแต่งงานกับคุณในบูทยาง และหมวกอวกาศด้วยซ้ำ Fae-nted Love (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
WADERS W EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waders (n) wˈɛɪdəz (w ei1 d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]
防水ズボン[ぼうすいズボン, bousui zubon] (n) waders [Add to Longdo]
防水長靴[ぼうすいながぐつ, bousuinagagutsu] (n) (1) waterproof long boots; (2) (See 防水ズボン・ぼうすいズボン) waders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waders
      n 1: waterproof hip boots (sometimes extending to the chest)
           worn by anglers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top