ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluntary waste

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluntary waste-, *voluntary waste*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voluntary wasteการสูญเสียที่ก่อขึ้นโดยเจตนา (ของผู้เช่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluntary \Vol"un*ta*ry\, a. [L. voluntarius, fr. voluntas will,
   choice, from the root of velle to will, p. pr. volens; akin
   to E. will: cf. F. volontaire, Of. also voluntaire. See
   {Will}, v. t., and cf. {Benevolent}, {Volition},
   {Volunteer}.]
   1. Proceeding from the will; produced in or by an act of
    choice.
    [1913 Webster]
 
       That sin or guilt pertains exclusively to voluntary
       action is the true principle of orthodoxy. --N. W.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Unconstrained by the interference of another; unimpelled
    by the influence of another; not prompted or persuaded by
    another; done of his or its own accord; spontaneous;
    acting of one's self, or of itself; free.
    [1913 Webster]
 
       Our voluntary service he requires.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She fell to lust a voluntary prey.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Done by design or intention; intentional; purposed;
    intended; not accidental; as, if a man kills another by
    lopping a tree, it is not voluntary manslaughter.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physiol.) Of or pertaining to the will; subject to, or
    regulated by, the will; as, the voluntary motions of an
    animal, such as the movements of the leg or arm (in
    distinction from involuntary motions, such as the
    movements of the heart); the voluntary muscle fibers,
    which are the agents in voluntary motion.
    [1913 Webster]
 
   5. Endowed with the power of willing; as, man is a voluntary
    agent.
    [1913 Webster]
 
       God did not work as a necessary, but a voluntary,
       agent, intending beforehand, and decreeing with
       himself, that which did outwardly proceed from him.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) Free; without compulsion; according to the will,
    consent, or agreement, of a party; without consideration;
    gratuitous; without valuable consideration.
    [1913 Webster]
 
   7. (Eccl.) Of or pertaining to voluntaryism; as, a voluntary
    church, in distinction from an established or state
    church.
    [1913 Webster]
 
   {Voluntary affidavit} or {Voluntary oath} (Law), an affidavit
    or oath made in an extrajudicial matter.
 
   {Voluntary conveyance} (Law), a conveyance without valuable
    consideration.
 
   {Voluntary escape} (Law), the escape of a prisoner by the
    express consent of the sheriff.
 
   {Voluntary jurisdiction}. (Eng. Eccl. Law) See {Contentious
    jurisdiction}, under {Contentious}.
 
   {Voluntary waste}. (Law) See {Waste}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Spontaneous}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

voluntary ( V AA1 L AH0 N T EH0 R IY0) waste ( W EY1 S T)

 


  

 
voluntary
 • โดยสมัครใจ: โดยอาสาสมัคร [Lex2]
 • ด้วยความตั้งใจ: โดยเจตนา [Lex2]
 • กิจกรรมอาสาสมัคร[Lex2]
 • ที่มีอำนาจในการเลือก: มีอิสระในการเลือก [Lex2]
 • โดยธรรมชาติ[Lex2]
 • (วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง. ###SW. voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n. ###S. optional,f [Hope]
 • (adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง [Nontri]
 • /V AA1 L AH0 N T EH0 R IY0/ [CMU]
 • (n) /v'ɒləntriː/ [OALD]
waste
 • ฆ่า[Lex2]
 • ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์: สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ [Lex2]
 • ไม่ได้ใช้ประโยชน์[Lex2]
 • ไม่สบาย[Lex2]
 • ทำให้ไม่สบาย[Lex2]
 • ทำให้อ่อนเพลีย: ทำให้เหนื่อย [Lex2]
 • ทำลาย[Lex2]
 • ฆ่า (คำสแลง): ฆาตกรรม [Lex2]
 • พูดไปโดยเปล่าประโยชน์[Lex2]
 • การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์: การหมดเปลือง [Lex2]
 • พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์: บริเวณร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า [Lex2]
 • พื้นที่ที่ถูกทำลาย[Lex2]
 • ของเสีย: ขยะ [Lex2]
 • ที่ไม่เป็นที่ต้องการ[Lex2]
 • ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์[Lex2]
 • (เวสทฺ) vt. vi.,n.,adj. (การ) สูญเสีย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เปล่าประโยชน์,ผอมลง,ลดลง,เสียเวลา,สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์,บริเวณร้าง,ของเสีย,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย) ###SW. wastable adj. -S... [Hope]
 • (adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์ [Nontri]
 • (n) ของเสีย,ความเสียหาย,การสิ้นเปลือง,ที่ร้าง [Nontri]
 • /W EY1 S T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪst/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top