ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vogues

   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vogues-, *vogues*, vogue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vogues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vogues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vogue[N] สมัยนิยม, See also: สิ่งที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashion, trend
vogue[N] ความเป็นที่นิยม, Syn. fashion, trend
voguish[ADJ] ที่เป็นที่นิยม, See also: ที่อยู่ในความนิยม, Syn. fashionable, trendy, Ant. out-of-date, outdated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vogue(โวก) n. สมัย,สมัยนิยม,ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สิ่งที่เป็นสมัยนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
vogue(n) ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สมัยนิยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I saw it in the June Vogue a year ago.ฉันเห็นในหนังสือ โว้กเมื่อมิถุนา ปีที่แล้วนะ Legally Blonde (2001)
Vogue...Vogue... Eating Out (2004)
No honey, Vogue was on Dick Tracy.ไม่นะที่รัก Vogue เนี่ยอยู่ในอีก.. เทรซี่ Eating Out (2004)
ugh.She was invera's "vogue" spread.ugh.She was invera's "vogue" spread. Bad News Blair (2007)
Let's get to that "Teen" vogue cover shoot.รีบไปเถอะ เรามีถ่ายปกโวล์คฉบับวัยรุ่นนะ Bolt (2008)
vogue magazine says it boosts energy levels And brightens the complexion.โว้ค บอกว่ามันช่วยเพิ่มพลังร่างกาย และทำให้ผิวเปล่งปลั่ง Vitamin D (2009)
So Carrie, how's the writing going? Still working for Vogue?แคร์รี่ คุณยังเขียนให้โว้คมั้ยคะ Sex and the City 2 (2010)
And speaking of Vogue... they want you to write a piece... to accompany the release of your book.อ้อ และพูดถึงโว้ค เขาขอให้เธอ เขียนงานชิ้นนึงแจกไปกับหนังสือ Sex and the City 2 (2010)
I'm worried about the Vogue article, so I wanted to get started.ฉันค้างงานเขียนโว้คชิ้นนึง ต้องเริ่มปั่นแล้ว Sex and the City 2 (2010)
#Vogue ## โว้ค # The Power of Madonna (2010)
[Artie] "Vogue,"take one."โว้ค" เทคหนึ่ง The Power of Madonna (2010)
- # Come on, vogue # - # Vogue ## มาสิ โว้ค # # ปล่อยร่างกาย ไปตามเพลง # The Power of Madonna (2010)
- # Come on, vogue # - # Vogue # # Let your body go with the flow ## ปล่อยร่างกาย ให้โบกสะบัด # The Power of Madonna (2010)
# Come on, vogue # - # Vogue # - # Let your body move to the music ## ปล่อยร่างกาย ไปตามเพลง # The Power of Madonna (2010)
- # Come on, vogue # - # Vogue # - # Vogue # - #Let your body go with the flow ## ปล่อยร่างกาย ให้โบกสะบัด # The Power of Madonna (2010)
- # Vogue # - # Vogue ## โว้ค โว้ค # # สิ่งสวยงาม ที่เธอจะเจอ # The Power of Madonna (2010)
#Move to the music # - # Vogue # - #Vogue ## โว้ค โว้ค # The Power of Madonna (2010)
#Vogue ### โว้ค... # The Power of Madonna (2010)
This is my first review for " teen vogue."นี่เป็นครั้งแรกของฉันที่จะได้สัมภาษณ์กับ"Teen Vogue" The Empire Strikes Jack (2010)
Big-time. I was even on the cover of "Vogue."แหมฉันเคยได้ลงปก "โว้ค" เชียวนะ Chromolume No. 7 (2010)
Ooh. And this is me when I did "vogue."โอ และนี่ฉันเอง ลงปก "โว๊ค" The Ballad of Booth (2010)
Okay, on the count of three, name your favorite 2010 vogue cover.โอเค นับหนึ่งถึงสามนะ บอกชื่อปกโว้คที่ชอบที่สุดในปี 2010 The Substitute (2010)
Please apologize to everyone at "vogue. "ช่วยไปขอโทษทุกคนที่ "โวค" Belles de Jour (2010)
I used to sneak "Vogues" out of my aunt's hair salon and make my own high fashion paper dolls.ฉันจามเป็นคำว่า "โว้ก" ที่ร้านทำผมของป้าเลยนะ และทำแฟชั่นตุ๊กตากระดาษเล่นเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
I have an interview with Teen Vogue.ฉันมีสัมภาษณ์ กับทีนโวค Comeback (2011)
Oh, "Vogue Paris" would like to have a photo of you in your wedding dress for their November issue.โอ้ "โว้ค ปารีส" คงอยากได้ภาพ ในงานแต่งของพวกเธอ ไปลงคอลัมภ์เดือนพฤศจิกายน Yes, Then Zero (2011)
As "Vogue Paris" is perhaps the best thing to happen to the world ever."โว้ค ปารีส"อาจจะได้ เผยแพร่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด ให้โลกได้รู้ Yes, Then Zero (2011)
Not just on the day, but in "Vogue Paris," too.ไม่ใช่แค่ในวันแต่ง แต่ใส่ลง"โว้ค ปารีส" ด้วย Yes, Then Zero (2011)
B., first of all, "Vogue Paris", that's amazing!บี ก่อนอื่นเลยนะ "โว้ค ปารีส" เยี่ยมสุดๆ Yes, Then Zero (2011)
The latest "Vogue" is in there.ที่นั่นมี Vogueเล่มล่าสุดนะ Watch While I Revise the World (2011)
I have my first cover shoot for "vogue" on Monday, and my assistant tells me this morning that she's leaving me.ฉันเพิ่งได้ถ่ายปกให้ "โวค" เป็นครั้งแรก วันจันทร์นี้ และผู้ช่วยฉันก็มาบอกฉันเช้าวันนี้ว่าเธอลาออก Pilot (2012)
Pick up a copy of Polish Vogue.ไปหาดู หนังสือโว้คโปแลนด์ ไป๊ And the Hidden Stash (2012)
And I see you took my advice and got Polish Vogue.และเห็นด้วยว่าเธออ่าน Polish Vogue ตามคำแนะนำฉัน And the Hidden Stash (2012)
You mean while I secretly read Vogue?พ่อหมายถึง ระหว่างที่ผมกำลังอ่าน Vogue ใช่มั้ย? Glee, Actually (2012)
She's Vogue's rogue.เธอเป็นกบฎของ VoguMakeover (2012)
And I'm looking to be on the cover of Italian Vogue but it's not gonna happen for either of us.และฉันกำลังมองหาเพื่อจะอยู่ใน หน้าปกของอิตาลีนิยม แต่ก็ไม่ได้จะเกิดขึ้น สำหรับการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา. Runner Runner (2013)
Did you see her photo in Vogue?Hast du ihr Foto in Vogue gesehen? The Lions Are Loose (1961)
It's a little outfit I found in Vogue.Ich sah das Kleid in "Vogue". 8½ (1963)
"What a smashing, positively dashing"Denn der Pferdesport ist sehr en vogue drum My Fair Lady (1964)
Vogue?Vogue? The Thomas Crown Affair (1968)
That'll give you time to talk to Vogue.Dann kannst du vorher mit Vogue reden. Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Take those models in Vogue, like Twiggy and all the rest.Gucken Sie sich die Fotomodelle in "Vogue" an. Twiggy und alle übrigen. Avanti! (1972)
Elle?Vogue? Strip Nude for Your Killer (1975)
Stay in the Vogue, honey.Bleib im Vogue, Schatz. Race with the Devil (1975)
So this the new Vogue.Das ist also der neue Vogue. Race with the Devil (1975)
Now, darling, I want you to call the United States and tell Vogue they can't have the photographs of the spring line until after the show.Sag Vogue, sie bekommen die Fotos der Frühlingskollektion erst nach der Show. The Great Muppet Caper (1981)
It seems the fashion magazine they copied my clothes from was too cautious.Vogue, Burda, Frau und Mode, Jahrgang 84. Génius v hladomorne (1983)
You mean I missed my chance at a Vogue cover?Ich bin nicht auf dem Titel der Vogue? Steele Threads (1983)
- You read Vogue?- Lesen Sie die Vogue? Flashdance (1983)
God, you look like you've stepped right out of Life magazine!Du siehst aus, als wärst du eben gerade aus der 60er Vogue gestiegen! Peggy Sue Got Married (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voguTerms like "sexism" are now in vogue.
voguHis novel had a great vogue for a long time.
voguThis style is much in vogue.
voguThe French style of dress is in vogue just now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยนิยม[N] fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม
เข้าสมัย[V] be modern, See also: be up-to-date, be in vogue, Syn. ทันสมัย, เข้ายุค, Example: ผมทรงนี้เข้าสมัยมาก แต่ดูไม่ค่อยเหมาะกับเธอเลย, Thai definition: เป็นไปตามความนิยมที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น
แนว[N] style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
ตามสมัย[ADV] fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟชั่น[n.] (faēchan) EN: fashion ; vogue   FR: mode [f]
แล่น[v.] (laen) EN: run ; move ; go ; sail   FR: circuler ; rouler ; se déplacer ; voguer ; naviguer
แล่นเรือ[v.] (laen reūa) EN: sail   FR: naviguer ; voguer
ไม่ตกยุค[adj.] (mai tok yuk) EN: timeless ; always in vogue   FR: toujours en vogue ; intemporel
เป็นที่นิยม[v. exp.] (pen thī niyom) EN: be popular ; find public favor   FR: être populaire ; être en vogue
สมัยนิยม[n.] (samainiyom) EN: vogue ; mode ; fashion of the period   FR: vogue [f] ; mode [f]
ทันสมัย[X] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic   FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic
ตกกระแส[v. exp.] (tok krasaē) EN: be out of vogue ; do what is unfashionable ; be out of step   
ยอดนิยม[adj.] (yøt niyom) EN: highly popular ; highly fashionable   FR: en vogue ; à la mode ; très populaire

CMU English Pronouncing Dictionary
VOGUE V OW1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vogue (n) vˈoug (v ou1 g)
vogues (n) vˈougz (v ou1 g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热门[rè mén, ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ, / ] popular; hot; in vogue, #5,916 [Add to Longdo]
兴起[xīng qǐ, ㄒㄧㄥ ㄑㄧˇ, / ] to arise; to come into vogue, #8,428 [Add to Longdo]
时髦[shí máo, ㄕˊ ㄇㄠˊ, / ] in vogue; fashionable, #11,219 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mode {f}; Beliebtheit {f} | Moden {pl}vogue | vogues [Add to Longdo]
modischvoguish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーグ[, bo-gu] (n) vogue (fre [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n,vs,adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) [Add to Longdo]
流行言葉;流行り言葉[はやりことば, hayarikotoba] (n) buzzword; popular expression; vogue word or phrase [Add to Longdo]
流行語[りゅうこうご, ryuukougo] (n) buzzword; vogue word; popular phrase; word (phrase) in fashion or on everybody's lips [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top