ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vitamin b12

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vitamin b12-, *vitamin b12*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitamin B12[N] วิตามินบีสิบสอง, See also: ละลายน้ำได้ พบในไข่ ตับ ปลา ป้องกันโรคเลือดจาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vitamin B12วิตามินบี 12 [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビタミンB12[ビタミンビーじゅうに, bitaminbi-juuni] (n) vitamin B12 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vitamin B12 \vitamin B12\ n.
   a B vitamin that is used to treat pernicious anemia.
 
   Syn: cobalamin, cyanocobalamin.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vitamin B12
   n 1: a B vitamin that is used to treat pernicious anemia [syn:
      {vitamin B12}, {cobalamin}, {cyanocobalamin},
      {antipernicious anemia factor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top