Search result for

vitalizes

(65 entries)
(0.1393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vitalizes-, *vitalizes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vitalizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vitalizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitalize    [VT] ทำให้มีชีวิต, See also: ให้พลัง, Syn. invigorate, Ant. let down, deaden, kill
vitalizer    [N] สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา
devitalize    [VT] ทำให้ไม่แข็งแรง (คำทางการ), See also: ทำให้ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. denature, eviscerate
revitalize    [VT] ให้ชีวิตใหม่, See also: ให้พลังใหม่, Syn. renew, revive
revitalization    [N] การให้พลังงานใหม่, See also: การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. renewal, rejuvenation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devitalise; devitalize๑. ทำให้มีสภาพไร้ชีวิต๒. ไร้ชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
devitalize; devitalise๑. ทำให้มีสภาพไร้ชีวิต๒. ไร้ชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitalise; vitalize๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitalize; vitalise๑. ให้ชีวิต๒. ทำให้มีชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cause really, Nick, I dont think I can focus on much of anything until I've had a good, revitalizing nights sleep, in my therapeutic Duxiana bed.เพราะว่า จริง ๆ แล้ว นิค ผมคิดว่าผมไม่สามารถจะโฟกัสอะไรได้มาก จนกว่าผมจะได้นอนหลับสนิทในตอนกลางคืน หลับบนเตียงบำบัดของผม Law Abiding Citizen (2009)
- What I'm saying is, we just landed the Cosgrove's Revitalizing Serum account.พวกเราเพิ่งเปิดตัวแผนงาน คอสโกรฟ รีไวทอลไลวิ่ง ซีรั่ม The Story of Lucy and Jessie (2009)
Second, we will revamp, revitalize, re-launch at the International Game and Toy Manufacturers Expo in six weeks' time.ประการที่สองเราจะปรับปรุง, สดชื่น, เปิดตัวอีกครั้ง ที่เกมระหว่างประเทศและผู้ผลิตของเล่น Expo ในช่วงเวลาหกสัปดาห์ The Beaver (2011)
Neal, this is hardly the time to revitalize chivalry.นีล นี่ไม่ใช่เวลาเป็นสุภาพบุรุษนะ Taking Account (2011)
We're participating in a grant program set up to revitalize the city.เราเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมที่ยอมเข้าร่วม จัดตั้งในเมืองใหม่ A Kiss Before Lying (2012)
Dentra-degree vitalizationสามารถชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ Iron Man 3 (2013)
Actually, sir, it is charging, but the power source is questionable. It may not succeed in revitalizing the Mark 42.อันที่จริงแล้วกำลังชาร์ตครับแต่ยังข้องใจเรื่องที่มาไฟอาจจะไม่พอปลุกมาร์ค 42 กลับขึ้นมาได้ Iron Man 3 (2013)
These plans represent a revitalized vision of the waterfront property.แผนผังนี้ แสดงโครงการใหม่ ของที่ดินเขตริมน้ำ Union (2013)
I'm afraid our plan to revitalize Montauk has, uh, run into a bit of a snag.ผมเกรงว่าแผนเกี่ยวกับ Montauk ของเรา จะ เอ่อ.. มีปัญหานิดหน่อย Union (2013)
To help revitalize starling city.เพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตใหม่ กับสตาร์ลิ่ง ซิตี้ Draw Back Your Bow (2014)
[female #1] Then, some Goat Milk Moisture Toner to revitalize that tired-looking skin.c.bg_transparentจากนั้น โทนเนอร์นมแพะ/c.bg_transparent c.bg_transparentเพื่อฟื้นฟูผิวที่ดูอ่อนล้า/c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา The Red Violin (1998)
But first we remove the damaged portions of the brain... and permit the implanted tissues... which have been chemically revitalized... to produce brain protein... at an accelerated and supernormal rate.แต่ก่อนอื่นเราลบส่วน ความเสียหายของสมอง และอนุญาตให้เนื้อเยื่อที่ฝัง ซึ่งได้รับการฟื้นฟูทางเคมี Sex Trek: Charly XXX (2007)
and revitalized. Your call is important to us...และช่วยฟื้นฟู สายของคุณสำคัญต่อเรามาก... 1408 (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชู    [V] nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai definition: บำรุงให้ดีขึ้น
เส้นแข็ง [V] reinvigorate, See also: revitalize, Syn. เส้นตึง, Example: เถาเอ็นอ่อนใช้ต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นแข็ง แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น
ชูกำลัง    [V] stimulate one's spirits, See also: raise one's spirits, enthuse, reinvigorate, revitalize, Syn. บำรุงกำลัง, Example: ตัวยาแก่นจันทน์ชะมดจะช่วยชูกำลังทำให้หัวใจชื่นบาน, Thai definition: ทำให้มีกำลังดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary
REVITALIZE    R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z
REVITALIZED    R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z D
REVITALIZING    R IY0 V AY1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
REVITALIZATION    R IY2 V AY2 T AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vitalize    (v) (v ai1 t @ l ai z)
vitalized    (v) (v ai1 t @ l ai z d)
vitalizes    (v) (v ai1 t @ l ai z i z)
devitalize    (v) (d ii2 v ai1 t @ l ai z)
revitalize    (v) (r ii1 v ai1 t @ l ai z)
vitalizing    (v) (v ai1 t @ l ai z i ng)
devitalized    (v) (d ii2 v ai1 t @ l ai z d)
devitalizes    (v) (d ii2 v ai1 t @ l ai z i z)
revitalized    (v) (r ii1 v ai1 t @ l ai z d)
revitalizes    (v) (r ii1 v ai1 t @ l ai z i z)
devitalizing    (v) (d ii2 v ai1 t @ l ai z i ng)
revitalizing    (v) (r ii1 v ai1 t @ l ai z i ng)
devitalization    (n) (d ii2 v ai2 t @ l ai z ei1 sh @ n)
revitalization    (n) (r ii2 v ai2 t @ l ai z ei1 sh @ n)
revitalizations    (n) (r ii2 v ai2 t @ l ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belebung {f} | Belebungen {pl}vitalization | vitalizations [Add to Longdo]
Wiederbelebung {f}revitalization [Add to Longdo]
beleben; vitalisieren | belebend; vitalisierend | belebt; vitalisiertto vitalize | vitalizing | vitalized [Add to Longdo]
besser nutzbarrevitalize [Add to Longdo]
entkräften | entkräftend | entkräftet | entkräftet | entkräfteteto devitalize | devitalizing | devitalized | devitalizes | devitalized [Add to Longdo]
wiederbeleben; neu belebento revitalize [Add to Longdo]
wiederbeleben; wiedererstarken | wiederbelebend; neu belebend | wieder belebt; neu belebt | belebt neuto reinvigorate | revitalizing | revitalized | revitalizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration [Add to Longdo]
興し;起こし[おこし, okoshi] (suf) development; revitalization [Add to Longdo]
経済復興[けいざいふっこう, keizaifukkou] (n) economic revitalization; economic revitalisation; rebuilding of an economy [Add to Longdo]
村興し;村おこし;村起こし[むらおこし, muraokoshi] (n) revitalization of a village; village renewal (project) [Add to Longdo]
地域おこし;地域興し;地域起こし[ちいきおこし, chiikiokoshi] (n) revitalization of an area [Add to Longdo]
町興し;町おこし;町起こし[まちおこし, machiokoshi] (n) revitalization of a town; town renewal (project) [Add to Longdo]
補法[ほほう, hohou] (n) revitalizing treatment that stimulates the organs or the meridians (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
補薬[ほやく, hoyaku] (n) (1) adjuvant; (2) (See 補法) revitalizing stimulant (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搞活[gǎo huó, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄛˊ, ] to enliven; to invigorate; to revitalize [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top