หรือคุณหมายถึง villaineß?
Search result for

villainess

(3 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -villainess-, *villainess*, villaines
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
villainess    (n) (v i1 l @ n e s)
villainesses    (n) (v i1 l @ n e s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  villainess
      n 1: a woman villain

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

villainess

 


  

 
villainess
  • (n) // [OALD]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
villainies, villains, villain's, villainous, villainy's, vileness, villeins, wiliness, villein's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
vilaines, vilaine, vilains

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top