ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vigorousness

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigorousness-, *vigorousness*, vigorousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vigorousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vigorousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigorousness[N] ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärke {f}vigorousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigorous \Vig"or*ous\, a. [Cf. OF. vigoros, F. vigoureux, LL.
   vigorosus.]
   1. Possessing vigor; full of physical or mental strength or
    active force; strong; lusty; robust; as, a vigorous youth;
    a vigorous plant.
    [1913 Webster]
 
       Famed for his valor, young,
       At sea successful, vigorous and strong. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting strength, either of body or mind; powerful;
    strong; forcible; energetic; as, vigorous exertions; a
    vigorous prosecution of a war.
    [1913 Webster]
 
       The beginnings of confederacies have been always
       vigorous and successful.       --Davenant.
    [1913 Webster] -- {Vig"or*ous*ly}, adv. --
    {Vig"or*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top