หรือคุณหมายถึง vaporousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaporousness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaporousness-, *vaporousness*, vaporousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaporousness[N] การเป็นไอ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaporousness \Va"por*ous*ness\, n.
   The quality of being vaporous.
   [1913 Webster] Vapor pressure

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaporousness
   n 1: cloudiness resulting from haze or mist or vapor [syn:
      {haziness}, {mistiness}, {steaminess}, {vaporousness},
      {vapourousness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

vaporousness

 


  

 
vaporousness
 • การเป็นไอ[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top