ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vandals

V AE1 N D AH0 L Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vandals-, *vandals*, vandal
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
- What? Some, uh, vandals broke in over the weekend. - What?พวกงัดแงะบุกเข้ามาวันหยุด Nothing to Lose (1997)
the project was derailed by a couple of misguided vandals.the project was derailed by a couple of misguided vandalsAqua (2005)
You vandals.เจ้าพวกวายร้าย Monster House (2006)
They weren't vandals.มีสิ เต็มที่เลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
A burned-out house is a prime target for thieves and vandals.บ้านไฟไหม้เป็นสถาณที่สำคัญ/และชาวเผ่าวินดั้ลไม่ได้ขโมยไป Pilot (2009)
Vandals and amateur arsonists literally set hundreds of fires.พวกทำลายข้าวของสาธารณะและ นักวางเพลิงมือสมัครเล่น มักวางเพลิงเป็นร้อยๆครั้ง Devil's Night (2010)
You could meet vandals during your trades, not to mention tigers and bears.ยังไม่ต้องพูดถึงเสือและหมี Episode #1.4 (2010)
Vandals of Volcano Mountain?พวกป่าเถื่อนแห่งภูเขาไฟเหรอ? Kung Fu Panda 2 (2011)
Liber8 calls themselves revolutionaries but all I see are vandals with no respect for private property.พวก ลิเบอร์8 เรียกพวกมันเอง ว่า พวกปฏิวัติ แต่ทั้งหมดที่ฉันเห็น คือ การบุกรุก ทรัพย์สินส่วนตัว Time's Up (2012)
The local P.D. said that vandals and vagrants have been breaking in.อ้อ,ใช่,ตำรวจท้องที่แจ้งว่า คนจรจัดและพวกชอบทำลายทรัพสิน เคยงัดแงะเข้าไป Heathridge Manor (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
VANDALS    V AE1 N D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vandals    (n) vˈændlz (v a1 n d l z)
vandals    (n) vˈændəlz (v a1 n d @ l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top