ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usury

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usury-, *usury*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usury(n) การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, See also: การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, Syn. exploitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usury(ยู'ซะรี่) n.อัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ, การให้กู้เงินในดอกเบี้ยที่สูงผิดปกต', ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์., See also: usurious adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Usury (Islamic law)ดอกเบี้ยเกินอัตรา (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Usury lawsกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
- Usury. I broke church law.-ขูดรีดดอกเบี้ย ฉันทำผิดกฎของโบถ An American Haunting (2005)
Some consider usury distasteful, dishonorable.บางคนคิดว่าการให้กู้เป็นสิ่งที่เสื่อมเสียเกียรติ The Dance of Dragons (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูดเลือดขูดเนื้อ[khūt leūat khūt neūa] (v, exp) EN: practise usury
กินดอก[kindøk] (v) EN: practice usury = practise usury (Am.) ; get interest ; collect interest on money lent ; live on interest  FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[kindøkbīa] (v) EN: practice usury ; get interest ; collect interest on money lent  FR: prélever des intérêts

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
usury
usury

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usury

WordNet (3.0)
usury(n) an exorbitant or unlawful rate of interest, Syn. vigorish
usury(n) the act of lending money at an exorbitant rate of interest

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Usury

n. [ OE. usurie, usure, F. usure, L. usura use, usury, interest, fr. uti, p. p. usus, to use. See Use, v. t. ] [ 1913 Webster ]

1. A premium or increase paid, or stipulated to be paid, for a loan, as of money; interest. [ Obs. or Archaic ] [ 1913 Webster ]

Thou shalt not lend upon usury to thy brother; usury of money, usury of victuals, usury of anything that is lent upon usury. Deut. xxiii. 19. [ 1913 Webster ]

Thou oughtest therefore to have put my money to the exchanges, and then at my coming I should have received mine own with usury. Matt. xxv. 27. [ 1913 Webster ]

What he borrows from the ancients, he repays with usury of &unr_;&unr_;is own. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. The practice of taking interest. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Usury . . . bringeth the treasure of a realm or state into a few &unr_;&unr_;nds. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. (Law) Interest in excess of a legal rate charged to a borrower for the use of money. [ 1913 Webster ]

☞ The practice of requiring in repayment of money lent anything more than the amount lent, was formerly thought to be a great moral wrong, and the greater, the more was taken. Now it is not deemed more wrong to take pay for the use of money than for the use of a house, or a horse, or any other property. But the lingering influence of the former opinion, together with the fact that the nature of money makes it easier for the lender to oppress the borrower, has caused nearly all Christian nations to fix by law the rate of compensation for the use of money. Of late years, however, the opinion that money should be borrowed and repaid, or bought and sold, upon whatever terms the parties should agree to, like any other property, has gained ground everywhere. Am. Cyc. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高利貸し[こうりがし, kourigashi] (n) usurer; usury; loansharking [Add to Longdo]
暴利[ぼうり, bouri] (n) excessive profits; usury [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top