ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usufruct

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usufruct-, *usufruct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usufruct(ยูซิว'ฟรัคท) n. สิทธิเก็บกินในทรัพย์สิน.vt. ใช้สิทธิเก็บกินในทรัพย์สินที่ครอบครอง
usufructuary(ยูซิวฟรัค'ทิวอะรี) n. บุคคลผู้มีสิทธิเก็บกินในทรัพย์สินที่ครอบครอง, adj. ซึ่งมีสิทธิเก็บกิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usufruct; usufruitสิทธิเก็บกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usufructuaryผู้ทรงสิทธิเก็บกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
用益権[ようえきけん, youekiken] (n) a usufructuary right [Add to Longdo]
用益物権[ようえきぶっけん, youekibukken] (n) usufruct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usufruct \U"su*fruct\ (?; 277), n. [L. usufructus, ususfructus,
   usus et fructus; usus use + fructus fruit.] (Law)
   The right of using and enjoying the profits of an estate or
   other thing belonging to another, without impairing the
   substance. --Burrill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usufruct
   n 1: a legal right to use and derive profit from property
      belonging to someone else provided that the property itself
      is not injured in any way

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top