ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untrammelled

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untrammelled-, *untrammelled*, untrammell, untrammelle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untrammelled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง, ไม่ถูกจำกัด, เป็นอิสระ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untrammelled (j) ˈʌntrˈæməld (uh1 n t r a1 m @ l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untrammeled \Un*tram"meled\, a.
   Not hampered or impeded; free. [Written also {untrammelled}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untrammelled
   adj 1: not confined or limited; "the gift of a fresh eye and an
       untrammeled curiosity"- Russell Lord; "the untrammeled
       rush that the snows had shown in the first spring sun"-
       Farley Mowat [syn: {untrammeled}, {untrammelled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top