ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undisturbed

AH2 N D IH0 S T ER1 B D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undisturbed-, *undisturbed*, undisturb, undisturbe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undisturbed(adj) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่ถูกรบกวน, Ant. disturbed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undisturbed Soilดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Are you sure the room has been left undisturbed since the death?คุณแน่ใจรึว่า ไม่มีใครเข้ามาในห้องอีก.. ..หลังจากเกิดการตายขึ้น อืมม Bandidas (2006)
The growth rate suggests the body parts had been undisturbed for approximately two months.อัตรการเจริญเติบโตที่พบ ในชิ้นส่วนของศพ ไม่เติบโตมา 2 เดือนแล้ว The Plain in the Prodigy (2009)
We can find a place for it to live undisturbed in the Outer Rim.เราสามารถหาสถานที่ให้มันอาศัย โดยไม่ถูกรบกวนได้ในขอบนอก The Zillo Beast (2010)
No signs of a struggle, judging from the undisturbed blood pool.ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ เพราะไม่มีการกระจายของกองเลือด Those Kinds of Things (2011)
The Fist sitting there, undisturbed in the gallery.กำปั้นก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นนะ ไม่เห็นมีใครไปยุ่งกับมัน Eye of the Beholder (2011)
That would provide you with your demon-free explanation of the undisturbed blood spatter.นั่นมันจะอธิบายเรื่องเลือดที่กระเซ็น โดยไม่เกี่ยวกับปีศาจได้เลย Demons (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าตาย[nātāi] (x) EN: look undisturbed ; look indifferent ; keep a straight face

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDISTURBED AH2 N D IH0 S T ER1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undisturbed (j) ˌʌndɪstˈɜːʳbd (uh2 n d i s t @@1 b d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undisturbed \Undisturbed\
   See {disturbed}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undisturbed
   adj 1: untroubled by interference or disturbance; "he could
       pursue his studies undisturbed"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top