ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underway

AH2 N D ER0 W EY1   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underway-, *underway*
English-Thai: Longdo Dictionary
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elsewhere, the Swan family Beano was underway and nothing says quality time like a visit to the spot where it all began.อีกที่หนึ่ง ครอบครัวสวอนก็กำลังออกเดินทาง และไม่มีอะไรบอกถึงช่วงเวลาครอบครัว อันมีค่าเท่าการไปเยี่ยมจุดเริ่มต้น Close Encounters (2017)
A fierce manhunt is underway for three fugitives tonight.ตำรวจกำลังค้นหาผู้ที่หลบหนีในคืนนี้ Fast Five (2011)
We know exactly where Bauer will be and when, and-and we have an operation underway to reacquire him even as we speak.ผมรู้ว่า บาวเออร์กำลังจะไปไหน และเมื่อไหร่ และเรากำลังเตรียมปฏิบัติการ เพื่อที่จะได้ตัวเขา ในขณะที่กำลังพูดกันอยู่นี่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Pretrial hearings get underway today On the people of the state of michigan versus Jack Kevorkian.การรับฟังก่อนการพิจารณคดี ใกล้จะเริ่มแล้วค่ะในวันนี้... You Don't Know Jack (2010)
Because tomorrow I am going to sell my club to this developer and his 20 stories are gonna be well underway by the time you start selling.เพราะว่าพรุ่งนี้ชั้นกำลังจะขาย คลับของชั้นให้กะนักพัฒนา... ...แล้วตึก20ชั้นก็กำลังสร้างพอดิบพอดี ในตอนที่คุณเปิดขายคอนโด Burlesque (2010)
The development has been underway for four years and will be completed within another two.งานก่อสร้างดำเนินมาสี่ปีแล้ว และจะแล้วเสร็จภายในสองปี RocknRolla (2008)
I've a venture underway and I find myself in need of a ship and a crew.เปล่า เพราะบังเอิญวันนี้ไม่ไกลจากที่นี่ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Today the first of two historic town hall meetings will get underway in Arcata Californiaในศาลาว่าการสองครั้ง โดยวันนี้เป็นครั้งแรก (อาร์แคตา, แคลิฟอร์เนีย, ประชากร 15,000 คน) ในเมืองอาร์เคตา รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ The Corporation (2003)
I think you two cowboys have... an Expectane-assisted pregnancy underway here in this house.ผมคิดว่าคุณสองคน แอบทดลองเอ็กซ์เพกเทนในบ้านหลังนี้ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underwayA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
underwayA national campaign for energy saving is underway.
underwayA tight-credit policy is underway.
underwayLet's get the party underway.
underwayThe project is underway.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERWAY    AH2 N D ER0 W EY1

Japanese-English: EDICT Dictionary
緒に就く;緒につく[しょにつく, shonitsuku] (exp,v5k) to be started; to get underway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underway
   adj 1: currently in progress; "there is mischief afoot"; "plans
       are afoot"; "preparations for the trial are underway"
       [syn: {afoot(p)}, {underway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top