ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turfing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turfing-, *turfing*, turf
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yang's turfing us all the crap cases while she runs outside for the good ones.แยงให้เราแต่เคสอะไรไม่รู้ ในขณะที่เธอวิ่งไปด้านนอกกับเคสที่ดีกว่า I Saw What I Saw (2009)
Turfing them would require getting the Mayor involved, and he's probably in there somewhere.พวกนี้ ต้องการ ดึงนายเทศมนตรี เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และเขาอาจะไปอยู่ที่ื่อื่นแล้วก็ได้ Time's Up (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turfing (v) tˈɜːʳfɪŋ (t @@1 f i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turf \Turf\, v. t. [imp. & p. p. {Turfed}; p. pr. & vb. n.
   {Turfing}.]
   To cover with turf or sod; as, to turf a bank, or the border
   of a terrace. --A. Tucker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turfing \Turf"ing\, n.
   The act or process of providing or covering with turf.
   [1913 Webster]
 
   {Turfing iron}, {Turfing spade}, an implement for cutting,
    and paring off, turf.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top