ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolly

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolly-, *trolly*, trol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolly[N] รถเข็น
trolly[N] รถขนแร่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love the Grove because it makes me feel like I live in a town with a trolly that goes nowhere.ผมชอบเดินป่านะเพราะว่ารู้สึกเหมือนยักษ์ที่ไม่มีที่ไป Stand Up Bear (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trolley \Trol"ley\, Trolly \Trol"ly\, n.
   (a) A form of truck which can be tilted, for carrying
     railroad materials, or the like. [Eng.]
   (b) A narrow cart that is pushed by hand or drawn by an
     animal. [Eng.]
   (c) (Mach.) A truck from which the load is suspended in some
     kinds of cranes.
   (d) (Electric Railway) A truck which travels along the fixed
     conductors, and forms a means of connection between them
     and a railway car.
   (e) A trolley car.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

trolly

 


  

 
trolly
 • รถเข็น[Lex2]
 • รถขนแร่[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top