ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolls

T R OW1 L Z   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolls-, *trolls*, troll
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So there I was at the mercy of three monstrous trolls.ในที่สุดข้า ตกอยู่ในกำมือภูติยักษ์ 3 ตน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's Mr. Bilbo's trolls.It's Mr. Bilbo's trollsThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Not on its own. Trolls are really stupid. Probably people playing jokes.มีคนปล่อยมา โทรลล์โง่จะตายไป อาจมีคนเล่นตลก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Trolls, witches.โทรล์ แม่มด Happily N'Ever After (2006)
I've sent witches. I've sent trolls.ฉันส่งแม่มดไป ฉันส่งโทรล์ไป Happily N'Ever After (2006)
But there are trolls in the palace and that woman!แต่ว่ามีโทรล์อยู่ที่นั่นในปราสาท และผู้หญิงคนนั้น Happily N'Ever After (2006)
"Capture by trolls...ถูกจับโดย พวกยักษ์ โทรล Happily N'Ever After (2006)
What I said was, have you ever heard the story about the trolls under the bridges who collect tolls from unlucky travelers?โห ชนะพี่เราเฉยเลย ไอ้งั่งเอ๊ย! รถจะจอด 10 วินะจำไว้ Bridge to Terabithia (2007)
[Girl] Trolls? What is she talking about?ขอบคุณค่ะ.. Bridge to Terabithia (2007)
Oh, I love hunting trolls.โอ้ ข้าชอบล่าโทรลล์เหลือเกิน Enchanted (2007)
Big trolls, little trolls. Trolls, trolls, trolls...โทรลล์ตัวใหญ่, โทรลล์ตัวเล็ก โทรลล์ โทรลล์ โทรลล์ Enchanted (2007)
Ah, trolls are fine to pass the time, Nathaniel, but... but my heart longs to be joined in song.อาา โทรลล์นี่ฆ่าเวลาได้ดีจริงๆนะ นาแธเนียล แต่ แต่หัวใจของข้ารอคอยที่จะได้ร่วมร้องเพลง Enchanted (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLLS    T R OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trolls    (v) trˈoulz (t r ou1 l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top