ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolley line

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolley line-, *trolley line*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trolley car \Trol"ley car\ (Elec.)
   A motor car powered by electricity drawn from a trolley, and
   thus constrained to follow the trolley lines.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Trolley line},
   (a) A trolley
   (f) .
   (b) The path along which a trolley car runs.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trolley line
   n 1: a transit line using streetcars or trolley buses

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

trolley line ( T R AA1 L IY0 L AY1 N)

 


  

 
trolley line
 • รถรางไฟฟ้า[Lex2]
 • n. รางรถไฟฟ้า,รางรถ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top