ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolley coach

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolley coach-, *trolley coach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolley coach[N] รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trolley coach
   n 1: a passenger bus with an electric motor that draws power
      from overhead wires [syn: {trolleybus}, {trolley coach},
      {trackless trolley}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

trolley coach ( T R AA1 L IY0 K OW1 CH)

 


  

 
trolley coach
 • รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง[Lex2]
 • n. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top