ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trolley car

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolley car-, *trolley car*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trolley carPretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trolley car \Trol"ley car\ (Elec.)
   A motor car powered by electricity drawn from a trolley, and
   thus constrained to follow the trolley lines.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Trolley line},
   (a) A trolley
   (f) .
   (b) The path along which a trolley car runs.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trolley car
   n 1: a wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by
      electricity [syn: {streetcar}, {tram}, {tramcar},
      {trolley}, {trolley car}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

trolley car ( T R AA1 L IY0 K AA1 R)

 


  

 
trolley car
 • รถรางไฟฟ้า[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top