ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trivialize

T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trivialize-, *trivialize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trivialize(vt) ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นราวกับไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือมีคุณค่าอย่างที่เป็นจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks.ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้ The Corporation (2003)
You shouldn't trivialize other people's pain.คุณแม่หัวแดงนั่นให้อาหารแล้วก็ แต่งตัวให้นายเหรอ? Repo Man (2012)
It is unwise to trivialize that which one simply does not understand, Doctor.มันเป็นความฉลาดที่จะทำเป็นที่ หนึ่งก็ไม่เข้าใจหมอ Star Trek Beyond (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRIVIALIZE T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z
TRIVIALIZED T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z D
TRIVIALIZES T R IH1 V IY0 AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trivialize (v) trˈɪvɪəʳlaɪz (t r i1 v i@ l ai z)
trivialized (v) trˈɪvɪəʳlaɪzd (t r i1 v i@ l ai z d)
trivializes (v) trˈɪvɪəʳlaɪzɪz (t r i1 v i@ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trivialize
   v 1: make trivial or insignificant; "Don't trivialize the
      seriousness of the issue!" [syn: {trivialize},
      {trivialise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top