ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trilled

T R IH1 L   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trilled-, *trilled*, trill, trille
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trilled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trilled*)
English-Thai: Longdo Dictionary
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trill[N] เสียงรัว
trill[N] การออกเสียงรัว
trill[VI] ออกเสียงรัว
trill[VI] พูดเสียงสั่น
trill[VI] ร้องเพลงด้วยเสียงสั่น
trillion[N] เลขเต็มที่ตามด้วยจำนวน 0 12 ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trill(ธริล) vi. ไหลริน,เป็นสายเล็กน้อย. vt. ทำให้เกิดการไหลริน, Syn. flow in a thin,trickle
trillion(ธริล'เอิน) n. เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย'0'12ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส) หรือเลข13ตำแหน่ง,เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย "0"18ตัวหรือเลข19ตำแหน่ง (ในอังกฤษและฝรั่งเศส) adj. เกี่ยวกับจำนวนดังกล่าว., See also: trillionth n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
trill(n) เสียงรัว,เสียงสั่น
trill(vt) ออกเสียงรัว,พูดเสียงสั่น
trillion(n) ล้านล้าน(อเมริกันและฝรั่งเศส),ล้านของล้านล้าน(อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roll; roll sound; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
roll sound; roll; trill; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
trillเสียงสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trill; roll; roll sound; trill soundเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
trill sound; roll; roll sound; trillเสียงรัว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trillion cubic feet (1012)ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต, ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sources say the cost of the project is spiralling to more than a third of a trillion dollars making this perhaps the most expensive single project in all of human history.แหล่งข่าวบอกว่าค่าใช้จ่าย ของโครงการที่มีการลอย มากกว่าหนึ่งในสาม ของล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เรื่องนี้อาจจะเป็น Contact (1997)
Over half a trillion dollars were spent.กว่าครึ่งล้านล้าน ดอลลาร์มีการใช้จ่าย Contact (1997)
What, Iike a trillion to one?เหมือนกันแบบหนึ่งในล้าน? The Story of Us (1999)
Watch and see. The federal reserve bank, with a deposit of over 5 trillion dollars in pure gold, was built 2 years ago after riverton was declared statistically the safest city in America.คอยดูให้ดี Inspector Gadget 2 (2003)
[Women trilling]เดินต่อเถอะครับคุณเฮย์ส คิดซะว่าไม่เห็น King Kong (2005)
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain Enchanted (2007)
And in a trillionth of a second it expanded exponentially into what became the universe we know.มันได้อธิบายถึง สิ่งที่กลายมาเป็นจักรวาลที่เรารู้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Son, I have the fate of a multi-trillion dollar enterprise in my hands, and you want me to let you earn your stripes now?ไอ้ลูกชาย ฉันกุมชะตา ของบริษัทหลายล้านล้านอยู่ในมือของฉัน แล้วนายอยากให้ฉันติดแถบยศให้นาย Cowboys and Indians (2009)
On a day where they had managed to increase their imports by one trillion Won, and were sent to the Blue House, the founder of this company instead of receiving a medal said,แต่ละวันสามารถบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการนำเข้าได้ถึงแสนล้านวอน และได้ถูกส่งไปยังบลูเฮ้าส์ , ผู้ก่อตั้งของ บริษัทนี้แทนที่จะรับเหรียญกลับพูดว่า *บลูเฮ้าส์ คือ ทำเนียบขาวเกาหลี Episode #1.1 (2009)
Beautiful in a trillion different ways...งดงาม ใน หลายๆแบบนี่... The End (2009)
That's because their brains have close to a billion neurons, and a trillion synapses.นี่มันอะไร? เครื่องทำคาปูชิโน อะไร? นั่นมันไม่ใช่ G-Force (2009)
If you don't, I'll smash it... into a million, trillion little pieces.ไม่ยังงั้นฉันจะทำให้มันเละ เป็นโจ๊กอาม่าค้างปี MacGruber (2010)
When converted to money, it was a 2 trillion Won's worth national secret smuggle run caseเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงินจำนวนสองพันล้านวอน มันเป็นความลับระดับชาติ The Man from Nowhere (2010)
When you count up all the stars that are out there, those billions, trillions, even more Earthlike planets offer an enormous number of throws of the dice.เมื่อคุณนับดาวทั้งหมดที่มีออกมี พันล้านเหล่าล้านล้านแม้ ดาวเคราะห์คล้ายโลกมากขึ้น มีจำนวนมหาศาลของโยนลูกเต๋า Are We Alone? (2010)
IT'S A STRIKE OF INCREDIBLE POWER. TRILLIONS OF STARS HURTLE PAST ONE ANOTHERและช้าเรากำลังปิด ในวิธีการทำงาน Beyond the Darkness (2010)
Out of the molecules, we get more complex shapes, from a strand of DNA Up to the 7,000 trillion, trillion atoms that form a human body.เราได้รับรูปทรงที่ซับซ้อน มากขึ้นจากเส้นใยของ ดีเอนเอ สูงถึง 7,000 ล้านล้านล้านล้านอะตอม รูปแบบที่ร่างกายมนุษย์ What Are We Really Made Of? (2010)
Now they raise the power -- one more notch on the way up to 7 trillion volts.และพยายามที่จะ จับสายตาของฮิกส์ ตอนนี้พวกเขาเพิ่มอำนาจ What Are We Really Made Of? (2010)
At full power, it can channel 7 trillion electron volts, making it by far the highest energy particle accelerator ever made.เครื่องเร่งอนุภาคพลังงาน สูงที่สุดเท่าที่เคยทำมา ระดับพลังงานที่สูงขึ้นของ เอลแอชสี ผลิตชนขนาดใหญ่ ที่ปะทุออกอนุภาคขนาดใหญ่มากขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Most of these things only lived for a trillionth of a second themself.ซ้อนลงนี้ จากอนุภาคเหล่านี้ชั่วคราว What Are We Really Made Of? (2010)
[Construction Amount: 90 Trillion Won] [Tax:[งบประมาณการพัฒนา: เก้าหมื่นล้านวอน] [ภาษีมูลค่าเพิ่ม : Episode #1.13 (2010)
The health care industry today is worth $2 trillion a year.ธุรกิจด้านสุขภาพทำเงิน 2 แสนล้านต่อปี Love & Other Drugs (2010)
Leading astronomers describe it as "a trillion-milelong tunnel of glowing gases".มันเหมือนจนนักดาราศาสตร์บรรยายเปรียบเทียบไว้ ว่าเป็นเหมือนอุโมงค์อันไกลโพ้น ของก๊าซที่เรืองรอง Will (2011)
[Line trilling]Foe (2011)
That's just under a trillion.ถ้าบวกอีกหน่อยก็จะเป็นหนึ่งล้านล้านวอน Poseidon (2011)
My company paid a trillion dollars to find this place and bring you.บริษัทฉัน จ่ายเป็นพันล้าน เพื่อพาพวกคุณออกค้นหาดาวดวงนี้ Prometheus (2012)
trillions.เป็นล้านล้านตัว Survival of the Fittest (2012)
♪ He's scored a trillion more ♪# เขาทำแต้มเป็นล้านขึ้น # Nationals (2012)
...which, in turn, comprise 60 trillion cells, and those cells house countless proteins,...ในทางกลับกัน การรวมตัวกันของเซลล์ หกหมื่นล้าน และเซลล์เหล่านั้นเป็นที่อยู่ ของโปรตีนนับไม่ถ้วนชนิด Entanglement (2012)
[Phone trilling] Hmm, one second.อืม แป๊บนะ Identity Crisis (2012)
(computer trilling)The Future in the Past (2012)
(beep, trilling)The Future in the Past (2012)
I've been here so, so long, Benny, seen all the outcomes, all the patterns a trillion times.ช้ันอยู่มานาน นานมาก เบนน่ี เห็นมาหมดทุกอย่าง มันเป็นรูปแบบ เป็นล้านๆครั้ง Blood Brother (2012)
Over a trillion dollars. Could you imagine if you had...กว่าล้านล้านดอลลาร์ คุณอาจจะคิดว่าคุณมี ... White House Down (2013)
I'll notify you the moment that Sister Bertrille...ฉันจะแจ้งเธอ ว่าตอนที่ ซิสเตอร์เบอร์ทริลล์... Continuum (2013)
Sister Bertrille.ยายซิสเตอร์เบอร์ทริลล์ Continuum (2013)
(keyboard keys click, computer trills)(keyboard keys click, computer trills) Eye to Eye (2013)
(trilling)(trilling) Eye to Eye (2013)
(trilling)(trilling) Eye to Eye (2013)
( trills )ฉันเป็นนักโทรจิต Life Matters (2013)
(computer trilling, tapping keyboard)Who Am I? (2013)
(computer trilling)ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน Kidnapped (2013)
The construction of JJ Convention in Jeju is a massive project with a budget of 2 trillion Won.การก่อสร้างศูนย์ประชุม JJ ในเกาะเซจูเป็นโครงการ ที่มีงบประมาณมหาศาลถึงสองพันล้านล้านวอน Episode #1.8 (2013)
It's almost two trillion. It's gonna be a wipeout.มันเป็นเงินล้านล้านเหรียญ มันจะกวาดทิ้งหมด Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
But it still exerts its gravitational hold on a trillion frozen comets...แต่ก็ยังถือออกแรง แรงโน้มถ่วงของมัน ในล้านล้านดาวหางแช่แข็ง Standing Up in the Milky Way (2014)
Any life on the worlds of that far-off future should be safe, but they would be treated to an amazing, billion-year-long light show... a dance of a half a trillion stars... to music first heard on one little worldชีวิตใด ๆ ในโลกที่อนาคต ไกลออกไป ควรจะปลอดภัย แต่พวกเขาจะ ได้รับการปฏิบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พันล้านปีนานแสดงแสง When Knowledge Conquered Fear (2014)
A single one is nearly ten trillion kilometers, or about six trillion miles.หรือประมาณ 6,000,000,000,000 ไมล์ มันเป็นระยะ หน่วย เช่นเดียวเมตรหรือไมล์ A Sky Full of Ghosts (2014)
There are trillions of them passing through you right now, and yet tracking down even one of them will take us to one of the strangest places on earth.และยังติดตามลงแม้หนึ่งของพวกเขา จะพาเราไปยังหนึ่งในสถาน ที่ที่แปลกประหลาดบนโลก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
That's the size of the universe when it was a trillionth of a trillionth of a trillionth of a second old.นั่นคือขนาดของจักรวาล เมื่อมันเป็นพันล้าน ของ 1/1,000,000,000,000 ของพันล้านของวินาทีเก่า Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
A creature a thousand times smaller than a pinhead trillions of them.สิ่งมีชีวิตที่เป็นพัน ๆ ครั้งมีขนาดเล็กกว่าเข็มหมุด ล้านล้านพวกเขา สาหร่ายหนึ่งเซลล์ The World Set Free (2014)
In its travels through the Milky Way, our Sun is accompanied not only by its planets, but also by a trillion distant comets.ในการเดินทางผ่านทางช้างเผือก ดวงอาทิตย์ของเราจะมาพร้อมกับ ไม่เพียง แต่โดยดาวเคราะห์ของมัน แต่ยังโดยล้านล้านดาวหางที่ห่างไกล The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trillHow does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรมนิ้ว[V] finger a trill, See also: trill with fingers, give a trill, Syn. รัวนิ้ว, Example: เธอนั่งสงบจิตใจอยู่นิ่งก่อนจะพรมนิ้วลงบนคีย์เปียโน, Thai definition: ประนิ้วรัวที่เครื่องดนตรีบางชนิด มีซอและขลุ่ยเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเขนน้อยคิ้วขาว[n. exp.] (nok khēn nøi khiu khāo) EN: Pied Triller   FR: Échenilleur térat [m] ; Échenilleur pie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRILL    T R IH1 L
TRILLO    T R IH1 L OW0
TRILLIN    T R IH1 L IH2 N
PETRILLA    P EH2 T R IH1 L AH0
PETRILLI    P EH0 T R IY1 L IY0
PETRILLO    P EH2 T R IH1 L OW0
COTTRILL    K AA1 T R AH0 L
TRILLING    T R IH1 L IH0 NG
TRILLION    T R IH1 L Y AH0 N
TRILLIONS    T R IH1 L Y AH0 N Z
CASTRILLON    K AH0 S T R IH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trill    (v) trˈɪl (t r i1 l)
trills    (v) trˈɪlz (t r i1 l z)
trilled    (v) trˈɪld (t r i1 l d)
trilling    (v) trˈɪlɪŋ (t r i1 l i ng)
trillion    (n) trˈɪlɪəʴn (t r i1 l i@ n)
trillions    (n) trˈɪlɪəʴnz (t r i1 l i@ n z)
trillionth    (n) trˈɪlɪəʴnθ (t r i1 l i@ n th)
trillionths    (n) trˈɪlɪəʴnθs (t r i1 l i@ n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] omen; million; million million, trillion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billion {f}trillion; million million [Add to Longdo]
Triller {m} [mus.]trill [Add to Longdo]
Trillion {f} | Trillionen {pl}trillion [Br.]; quintillion [Am.] | trillions [Br.]; quintillions [Am.] [Add to Longdo]
trällern | trällernd | trällert | trällerteto troll; to trill | trolling; trilling | trolls; trills | trolled; trilled [Add to Longdo]
trillern | trillernd | getrillert | trillertto quaver | quavering | quavered | quavers [Add to Longdo]
trillern | trillernd | getrillert | trillert | trillerteto trill | trilling | trilled | trills | trilled [Add to Longdo]
trillern; trällern | trillernd; trällernd | getrillert; geträllert | trillert; trällert | trillerte; trällerteto warble | warbling | warbled | warbles | warbled [Add to Longdo]
Trillersperber {m} [ornith.]Japanese Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Trillerkauz {m} [ornith.]Chetsnut-winged Owlet [Add to Longdo]
Kuckuckstrillerkauz {m} [ornith.]Cuckoo Owlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるえ音;震え音[ふるえおん, furueon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]
トリル[, toriru] (n) trill [Add to Longdo]
一兆[いっちょう, icchou] (n) 1,000,000,000,000; one trillion; one billion (obs. British) [Add to Longdo]
延齢草[えんれいそう;エンレイソウ, enreisou ; enreisou] (n) (uk) Trillium smallii (species of trillium) [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1,000,000,000,000; trillion (American); (obs) billion (British); (P) [Add to Longdo]
連音[れんおん, ren'on] (n) (1) {ling} liaison; (2) trill [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) 10^20; 100,000,000,000,000,000,000; hundred quintillion (American); (obs) hundred trillion (British) [Add to Longdo]
顫動音[せんどうおん, sendouon] (n) {ling} trill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trill \Trill\, v. t. [imp. & p. p. {Trilled}; p. pr. & vb. n.
   {Trilling}.] [It. trillare; probably of imitative origin.]
   To impart the quality of a trill to; to utter as, or with, a
   trill; as, to trill the r; to trill a note.
   [1913 Webster]
 
      The sober-suited songstress trills her lay. --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trilled
   adj 1: uttered with a trill; "she used rolling r's as in
       Spanish" [syn: {rolled}, {rolling}, {trilled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top