ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

triage

T R AY1 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triage-, *triage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
triageการคัดแยกผู้ป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Triageการคัดแยกผู้ป่วย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triage(n) การจัดหาทรัพยากรพื้นฐานสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น อาหารสำหรับผู้ประสบภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We take the same approach in triage on the battlefield.มันเหมือนการตัดสินใจในสนามรบ The Day After Tomorrow (2004)
Page Dr. Shepherd. Torres, triage the rest.เพจ ดอกเตอร์เชพเพิร์ด. Love/Addiction (2007)
So I told the triage nurseฉันจะได้บอกนางพยาบาลนั่น The Legend (2008)
We're going to set up a triage unit in the East Wing.ซึ่งจะตั้งหน่วยรักษา ที่ปีกด้านตะวันตกครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Hey Tom, we're gonna set up triage across the street in case there's multiple vics.ทอม เราต้องการของใช้ทางฝั่งตรงข้าม หากมีผู้บาดเจ็บหลายคน Emotional Rescue (2009)
It says here that triage gave your morphine for your pain.ระบุตรงนี้ว่าหน่วยแพทย์เบื้องต้น ได้จ่ายมอร์ฟีนให้คุณเพื่อระงับ อาการปวด Black Swan (2009)
We'll set up triage outside, FEMA can handle food in the basement and we'll need to be operational within the next 24 to 48 hours.เราจะจำแนกผู้ป่วยด้านนอก FEMA จะจัดการกับอาหารในชั้นใต้ดิน และเราจะต้องปฏิบัติภายใน 24-48 ชม. Contagion (2011)
Divya, triage from the other end of the bus.ดีเวียร์ คุณไปแยกคนเจ็บออก Traffic (2011)
Both of you will be treated in our biohazard triage unit in the basement of this hospital.คุณทั้งคู่จะได้รับการรักษา ภายในห้องปลอดเชื้อ ที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลนี้ World Leader Pretend (2011)
There's a list in the triage tent.มีรายชื่อ อยู่ที่เต็นท์คัดกรองผู้ป่วย The Choice (2012)
Triage this for me, best you can.Triage นี้สำหรับฉัน ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ. Runner Runner (2013)
She's coordinating triage teams at D.C. General.เธอทำงานร่วมกับทีมคัดแยกผู้ป่วย ที่ ร.พ.ดีซี เจเนอรัล Frederick Barnes (No. 47) (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRIAGE T R AY1 IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triage (n) triːˈæʒ (t r ii a1 zh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリアージ[toria-ji] (n) triage [Add to Longdo]
トリアージタッグ[toria-jitaggu] (n) triage tag [Add to Longdo]
選別[せんべつ, senbetsu] (n, vs) selection; classification; sorting; screening; triage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  triage
      n 1: sorting and allocating aid on the basis of need for or
           likely benefit from medical treatment or food

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top